دانلود تحقیق با موضوع ایالات متحده آمریکا

هنگامیاست که اختلاف بین دولتها و یا طرفین دعوا به مرحله خطیری رسیده است و هر آن انتظار درگیری بین قوای نظامی دو کشور وجود دارد.آراء ترافعی و مشورتی دیوان در قضایا و پرونده های مختلف به لحاظ آثار حقوقی که دارند، نقش زیادی را در حفظ صلح وامنیت بین ادامه مطلب…

دانلود تحقیق با موضوع توسل به زور

حملهﺍﻱ واقع نشده است، مردود شمرده شود و ظرفیتﻫﺎﻱ سوء استفاده دولتها عملاً کاهش یابد. در واقع دفاع مشروع صرفاً بر مبنای احتمالات و پیش بینیها و احساس ترس از حملهﺍﻱ در آینده، قابلیت اعمال ندارد. و این امر به واقع خط بطلانی است بر نظریه هیات عالی دبیرکل که ادامه مطلب…