بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۹

۳- ۴٫ کهنالگوی قهرمان در داستان اسکندرقهرمان تجلی آرزوهای بشر برای غلبه بر مشکلات و موقعیتهای دشوار و رسیدن به اهدافی است که دور از دسترس مینماید و تا آرزوها و خواسته های نامتناهی بشر وجود دارد، در هر زمان ادامه مطلب…

بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۸

غالباً بین آغار سفر قهرمان و حوادث قبل از آن ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. حادثهای باعث میشود سفر قهرمان ضروری شود. حمله دشمن، مشکلات کشور، گرفتاری افراد، آمدن اژدها یا موجودات دیگر هر یک دلیلی برای آغاز سفر هستند. در دارابنامه، ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۷

از آنیماهای ذکر شده در داستان داراب به جز ناهید و خواهر دوم طمروسیه، بقیه زنانی متأهل هستند که همسر و فرزند را ترک میکنند و به دنبال میل و خواسته خود میروند، از این نظر حتی آنیماهای مثبت داستان، ادامه مطلب…

بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۶

«گفت این آتش چرا کردهاند؟ گفت اینها همه ماهپرستند. چون ماه نهان شود اینها برین هیکل آتش کنند… تا راه غلط نکند»(طرسوسی، ۱۳۵۶: ج۲/۳۴۶- ۴۳۷). «ایشان گفتند … ما ماه میبینیم و میپرستیم»(همانجا: ۴۴۳). برای مثالهای دیگر نک: (همانجا: ۴۱۵ ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۵

اما با وجود چنین نیروی عظیم و شگفتآوری که در نظر اقوام بدوی برای شاه وجود دارد، او گاه بسیار ضعیف ظاهر میشود و امری که مرگ وی را تسریع میکند استخفافی است که بر او اعمال میشود: قیصر روم ادامه مطلب…

بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۴

۳- ۱- ۶٫ ساخت خانهطبق نظریه الیاده، انسان بدوی در هر کاری حتی امور عادی زندگی، به تقلید از نمونه های زمان آغازین میپردازد. ساخت هر وسیلهای برای او یادآور آفرینش اولیه است و او با به وجود آوردن و ادامه مطلب…

دسترسی متن کامل – بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۳

اسطورهشناسان درباره منشأ اسطوره نظرات متفاوتی عنوان میکنند. فریزر خاستگاه اسطوره را در آیین باروری مردمان باستان میداند. از نظر الیاده۱ منشأ اسطوره، داستان آفرینش است. از نظر «مولر»۲ افسانه و اسطوره «حاصل ضعف ذاتی زبان است؛ زیرا که دلالت ادامه مطلب…

تحقیق – بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۲

۲-۲-۱-۳- پروتوتایپ و کهنالگوپروتوتایپ(Prototype) با ترجمه فارسیِ نمونه نخستین، پیشالگو، الگو، صورت نوعیه، صورت مثالی، ایده و نمونه اعلی؛ ازدیگر مفاهیم نزدیک به کهنالگو است. «این واژه به الگویی اطلاق میشود که مرجع یک سلسله اشیاء است به خاطر شباهت ادامه مطلب…

بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی

طرسوسی در دارابنامه، بارها هدف اسکندر از سفر را تبلیغ اسلام میداند و این امر ناشی از خلط زمان و مکان در روایات اینگونه است. «اسکندر بفرمود تا بزرگان شارستان را بخواندند و دین اسلام بر ایشان عرضه کردند»(طرسوسی، ۱۳۵۶: ج۲/۳۵۶) ادامه مطلب…

دسترسی به منابع مقالات : ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی- قسمت ۲۳

درون گروهی ۶۴۲/۴۱ ۶۶ ۶۳۱/۰ – – نهایی ۷۵۳/۴۴ ۷۰ – – – ۴-۶ رتبه بندی به روش تاپسیس فازیتکنیک تاپسیس (Topsis) یا اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل، که نخستین بار به وسیله ونگ و یون در ادامه مطلب…