عمومی

پایان نامه رایگان درباره بلوغ دختران

است، که برخی از منابع تاریخی و نسب شناسی نوشته‌اند که زینب صغری (المجدی:کبری)بنت علی (علیه السلام)نخست همسر محمدبن عقیل بن‌ابیطالب شد و از او فرزندانی آوردو پس از شهادت محمد در واقعه کربلا، وی همسر کثیربن عباس بن‌عبدالمطلب شد و از او دختری بنام ام کلثوم آورد150. و نیز نوشته‌اند که همین کثیربن عباس با ام کلثوم صغری بنت علی بن‌ابی‌طالب(علیه السلام) هم ازدواج کرد151.
از جمع بندی تمام گزارشها چنین بر می‌آید که قطع نظر از همسر مسلم بن‌عقیل، دست کم دو دختر از امیرالمؤمنین(علیه السلام)با کنیه ام کلثوم وجود داشته‌اند که دارای همسر و فرزند بوده‌اند.یکی دختر حضرت فاطمه(علیها السلام) که به همسری عمر بن‌خطاب در آمد و قبل از واقعه کربلا از دنیا رفت و دیگری که در کربلا حاضر بود وسخنانی از او در کتابها ثبت است و به احتمال قوی همان نفیسه است152.
بنابراین، على (علیه السلام) دو دختر داشته است که ما هر دو رابه نام ام کلثوم مى‏شناسیم. یکى از آنان همسر عمر بوده که در مدینه از دنیا رفته و دیگرى همان کسى است که در واقعه کربلاحضور داشته. نام این دو تن را مورخان ذکر کرده‏اند. اولین آن دو پیش از ماجراى کربلامرده است. در این‏صورت بعید نیست که ام کلثومى که در واقعه کربلا حضور داشته و آن کسى که در کوفه سخنرانى کرده همان زینب صغرایى باشد که شیخ مفید از او یاد کرده است. زینب صغرا و زینب کبرا هر دو از خواهران امام حسین (علیه السلام) بوده‏اند. و هرگز نه آن دو از حسین (علیه السلام) جدا شدند و نه حسین آنها را ترک کرد. بنابراین اگر زینب کبرا، همان کسى است که همسر عبد الله بن‌جعفر بوده و امام (علیه السلام) را ترک نگفته و همسرش نیز در قید حیات بوده است، پس درست‏تر و اولى‏تر آن است که بگوییم زینب صغرا نیز امام را ترک نکرده است. این زینب از نظر فضل‏ و دانش در چنان جایگاهى قرار دارد که نامش پس از نام زینب کبرا ذکر مى‏شود153.
نسل على (علیه السلام) و همسرانش در فرزندان امام حسن (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) و محمد بن‌حنفیه و عباس و عمر ادامه یافت. خداوند نیز در استجابت دعاى پیامبر که در شب زفاف على و فاطمه گفت: نسل على و فاطمه را افزونى بخش مستجاب کرد. جاحظ گوید: على بن‌ابیطالب (رض) فرمود: دنباله اقتدار و نیرومندى تعداد افزون‏تر و بیشتر اولاد است. و مردم بالعیان دیدند که فرزندان آن بزرگوار چگونه در شمشیرزنى چیره‏اند و در تعداد ذریّه و نیز در شرافت نژاد از دیگران بیش‏تر و پیش‏ترند154.
ولادت: زینب صغری(ام کلثوم)
عده‌ای تاریخ ولا دت ام کلثوم را سال ششم هجری نوشته‌اند155. وشماری نیز تاریخ ولادت حضرت زینب را این سال دانسته‌اند156. البته در تاریخ ولادت حضرت زینب (علیها السلام) اقوال دیگری مانند پنچم جمادی الاولسال پنجم یا ششم، شعبان سال ششم، سال پهارم و اواخررمضان سال نهم پس از جنگ تبوک هم هست،157 ولی در ولادت ام کلثوم نقل دیگری نیست.به نظر می‌رسدعلمای متأخرشیعه چون عقیده به بزرگتر بودن زینب داشته‌اند، اخبار مربوط به ولادت ام کلثوم را به حضرت زینب نسبت داده‌اند.شواهد و قراینی وجود دارد که نشان می‌دهد ام کلثوم از حضرت زینب بزرگتر بوده و در سال پنجم یا ششم هجری به دنیا آمده است. از آن شواهد می‌توان به روایت مرحوم شیخ صدوق اشاره کرد. در این روایت آمده است که به دروغ به حضرت فاطمه(علیها السلام) خبر دادند، که حضرت علی(علیه السلام) از دختر ابوجهل خواستگاری کرده است. آن حضرت پس از شنیدن این خبر، حسن(علیه السلام) را برشانه راست و حسین(علیه السلام) را بر شانه چپ گذاشت، و با دست راست خود دست چپ ام کلثوم را گرفت. وبه منزل پدر رفت158. در این گزارش زینب حضور ندارد.، مگر ادعا شود که این دو نام از یک نفر بوده است159.
ام‌کلثوم‌ها
منابع تاریخی و نسب شناسی در تعداد دختران امام علی اختلاف دارند واین تفاوتها بخاطرآن است که برخی از دختران آن حضرت در حیات او و پیش از بلوغ از دنیا رفته‌اند و برخی از مؤلفان( آنهایی که نام پانزده تن را آورده اند)فقط نام آنهایی را آورده‌اند که پس از رحلت آن حضرت زندگی کرده و دارای شوهر و فرزندان بوده‌اند درمیان آنها از دو تا چهار ام کلثوم نام برده شده است.
ازدواج عمر با ام کلثوم به نقل از منابع:
طبری آورده است که عمر بن‌خطاب نخست ام کلثوم دختر ابوبکررا ازعایشه خواستگاری کرد عایشه ابتدا مطلب را با خواهرش در میان گذاشت و او به دلیل اینکه عمر به زنان سخت گیراست وزندگی سخت و خشنی دارد، نپذیرفت، عایشه برای حل مشکل و، رد محترمانه در خواست عمر، از عمروبن عاص کمک خواست.عمروبن عاص به دیدن عمر بن‌خطاب رفت و چنین گفت:”ای امیرالمؤمنان، خبری به من رسیده است که از آن به خدا پناه می‌برم! عمر گفت:چه خبری؟ گفت:آیا تو ازام کلثوم دختر ابوبکرخواستگاری کردی! گفت آری؛ او را برای من نمی‌پسندی یا مرا برای او؟گفت هیچ کدام، بلکه او نوجوان و کوچک است وتحت نظر ام المؤمنین عایشه در رفاه و آسایش بزرگ شده است و تو سختگیر، پر هیبت و خشنی، ما از تو می‌ترسیم ونمی توانیم نظرت را در باره مسأله‌ای تغیر دهیم، پس او چه خواهد کرد!اگر در موردی با تو مخالفت کند و تو بر او سخت بگیری و اورا تنبیه کنی، در خصوص فرزندان ابوبکر رفتار کرده‌ای که شایسته تو نیست.عمر گفت در این صورت با عایشه چه کنم که با او در این باره سخن گفته‌ام؟ گفت جواب عایشه با من، من دختری بهتر از دختر ابوبکر به تو معرفی می‌کنم؛ ام‌کلثوم دخترعلی بن ابیطالب(علیه السلام)؛با او ازدواج کن که به لحاظ نسب بین رسول خدا(علیه السلام) وتو پیوند برقرار شود”
جعلی بودن این خبرازعمروبن عاص پیداست، اگر رفتار عمر با دختر خردسال ابوبکر موجب رنجش خاطر او می‌شود و از این جهت ازدواج با او بصلاح نیست، بد رفتاری عمر با دختر رسول خدا(علیه السلام) نیز موجب رنجش خاطر آن حضرت می‌شود وبه طریق اولی نباید این ازدواج صورت گیرد.به نظر می‌رسد سازندگان این خبر خواسته‌اند با بهره گیری از این مسأله برای ابوبکر فضیلتی تراشیده اورا هم ردیف حضرت علی (علیه السلام) قراردهند.گزارشهای دیگری هم در دست است که بر اساس آنها عمراز همان آغاز و بدون عمروبن عاص به خواستگاری دختر امیرالمؤمنین (علیه السلام) رفت160.منابع تاریخی زمان این ازدواج را سال هفده هجری دانسته اند161.اگر ام کلثوم سال ششم هجری به دنیا آمده باشد، در این تاریخ سن اوباید حدوده یازده یا دوازده سال باشد واگر سال هفتم یا نهم زاده شده باشد سن او حدود ده یا نه سال می‌باشد ودر هر دو صورت با توجه به شرایط جغرافیایی عربستان و بلوغ دختران
عرب، سن کمی نبوده است واستدلال حضرت علی(علیه السلام) بر خردسالی او از باب عدم تمایل بوده است162.
نتیجه
حضرت علی از فاطمه زهرا دختری بنام ام کلثوم داشته است.ام کلثوم در سال هفدهم هجری با عمر خلیفه دوم ازدواج کرده ودراین زمان سن او بین حداقل نه سال و حد اکثر دوازده سال بوده است.ام کلثوم قبل از واقعه کربلا از دنیا رفت.
گفتار سوم: نوادگان حضرت علی (علیه السلام)
الف) نوادگان پسری
فرزندان محمد بن‌حنفیه (نوادگان امام علی از نسل محمد بن‌حنفیه)
محمد ملقب به ابی‌القاسم بود و در بعضی از روایا ت است که رسول خدا امیرالمومنین را به میلاد محمد بشارت داد و نام و کنیه خود را بر او گذاشت163 وی در زمان حکومت عمر بن‌الخطاب(13 – 23 هجری) متولد شد و در ایام عبدالملک بن‌مروان(66 – 86 هجری) وفات کرد سن او را 65 سال گفتند.164
محمد بن‌حنفیه 24 فرزند داشت که 4 تای آنان پسر و بقیه دختر بوده‌اند نسل محمدبن حنفیه از دو پسر خود علی و جعفر ادامه پیدا می‌کند جعفر در واقعه یوم الحره در سال 63 هجری که مسرف بن‌عقبه به دستور یزیدبن معاویه اهل مدینه را کشت و به قتل رسید.165
فرزندان محمد بن‌حنفیه
1ـ عبدا… بزرگترین فرزند محمد بن‌حنفیه ملقب به ابوهاشم و از دانشمندان بزرگ بود این عبدا… فرزندی به نام هاشم داشت که کنیه‌اش را از او گرفته بود.166
همسران ابوهاشم عبدا…167
1ـ خلده بن‌علقمه بن‌الحویرث بن‌عبدا… بن‌خلف بن‌ابی‌اللحم از بنی‌غفار.
2ـ فاطمه بنت محمد بن‌عبیدا… بن‌العباس بن‌عبدالمطلب.
3ـ ام عثمان بنت ابی‌حدیر بن‌عبده بن‌معتب بن‌الجد بن‌مجلان من انصار.
4ـ ام الحارث بنت الحارث بن‌نوفل بن‌الحارث.
ریطه دختر عبدا… مکنی به ابوهاشم همسر زیدبن علی بن‌الحسین بن‌علی بود و فرزندش یحیی بن‌زید در خراسان کشته شد.168 بنابراین نوه‌ی امام علی به‌نام عبدا… مکنی به ابوهاشم صاحب الشیعه 4 همسر داشت که هیچ کدام از آنان فرزندان خلفای سه گانه و بنی‌امیه و بنی‌عباس نبودند.
2ـ فرزند دیگر محمد بن‌حنفیه قاسم نام داشت همسر قاسم ام یعقوب بنت جعفر بن‌یعقوب بن‌عبدا… بن‌ربیعه بن‌الحارث بن‌عبدالمطلب بوده است نسل قاسم ادامه پیدا نکرد.169 همسر قاسم نیز خاندان سه خلیفه نخست بنی‌امیه با شاخه مروانی – سفیانی و خاندان آل‌زبیر نبوده است
3ـ فرزند دیگر محمد بن‌حنفیه ابراهیم بوده است. ابراهیم 2 همسر یکی ام ولد و دیگری امامه بنت عبدا… بن‌سعید بن‌خثعمیه از انصار داشته است بنابراین همسر او نیز از خاندان خلفا سه گانه و بنی‌امیه و بنی‌عباس نبوده است.170
4ـ همسر جعفر اصغر ام ولد بود.171
5ـ همسر عون بن‌محمد بن‌حنیفه، ام سعید بنت سعید بن‌زید بن‌مالک از بنی‌عبدالاشهل بوده است. همسر این نوه‌ی امام علی نیز از خاندان خلفا نبوده است.172
6ـ حمزه و جعفر 2 فرزند محمد بن‌حنیفه در کودکی درگذشتند.173
7ـ عبدالرحمن و قاسم دو فرزند دیگر محمد بن‌حنیفه نسل‌شان ادامه پیدا نکرد.174
8ـ حسن مادرش جمال بنت قیس بن‌مخرمه بن‌المطلب بن‌عبد مناف در زمان خلافت عمربن عبدالعزیز مرد و نسل او ادامه پیدا نکرد.175
9ـ علی مادرش ام ولد نائله و فرزندان علی همگی از ام ولد بودند.176
10ـ ابراهیم مادرش مسرعه بنت عباد بن‌شیبان بن‌جابر بن‌اهیب بن‌نسیب از بنی‌مازن بن‌منصور.177
11ـ جعفر اصغر و عون که مادرشان ام جعفر بنت محمد بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب بوده است.178
12ـ و چهار دختر محمد بن‌حنفیه به نام‌های ام‌ابیها، رقیه، حبابه، ام القاسم که مادرشان شهبا ام‌عبدالرحمان بنت عبدالرحمان بن‌نوفل بوده است.
نتیجه
از 24 پسر محمدبن حنفیه، پنج پسر وی به نام‌های عبدا… اصغر – عون الاصغر – طالب – عبدالرحمن – و علی اصغر در کودکی از دنیا رفتند و فرزندان دیگر به نام‌های حسن الجمال – جعفر الاکبر – حمزه – ابراهیم – قاسم – عون الاکبر (مادرش دختر محمدبن جعفر طیار فاضله‌ی سیده‌ای بود که حدیث روایت می‌کرد) عبد ا… (امام کسیسانیه و مکنی – اباهاشم مادر ام ولد بوده که نائله نامیده شده بود) عبدا… همسرش از نفلیه دختری به نام ریته داشته است که با زیدبن زین العابدین ازدواج کرده این دختر از سید‌های هاشمی بوده است و فرزندش یحیی بن‌زید بن‌علی(علیه السلام) شهید خراسان بوده است.
علی فرزند دیگر محمدبن حنفیه، همسرش علیه دختر عون المحمدیه که علامه و فاضله بوده است و مادر علی کبری بوده که نائله معروف شده بود.179
مادران جعفر اصغر و عون فرزندان محمدبن حنفیه ام جعفر دختر محمدبن جعفر بن‌ابی‌طالب بوده و از دختران محمد بن‌حنفیه ـ بریکه – ام سلمه – حماده – علیه – اسماء – ام القاسم – جمانه – رقیه – ام ابیها و ریته نام برده شده است.
سبط بن‌جوزی طالب، عون، عبیدا… و ام سلمه را از ام ولده‌های مختلف دانسته و دختری به نام لبابه که مادرش فاطمه دختر محمدبن عبدا… بن‌عباس بوده نام برده است.180
بنابر این گزارشی از ازدواج فرزندان محمدبن حنفیه با خاندان سه خلیفه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *