این سلاح ها چه از لحاظ فنی و ماهیتی با یکدیگر متفاوتند.
تعریف و ماهیت سلاح های شیمیایی عنوان شد اما در خصوص سلاح های میکروبی باید عنوان کنیم که همانگونه که که برخی به صراحت عنوان کرده اند «ارگانیسم های زنده یا مواد مسری ناشی از آنها که برای ایجاد بیماری یا مرگ در انسان، حیوان یا گیاه استفاده می شود، عوامل باکتریولوژیکال یا بیولوژیکال جنگی هستند.»( ۳۶، ۱۹۸۲،Beachley) لیکن عوامل میکروبی مشتمل بر ارگانیسم های زنده، قطع نظر از ماهیت مواد عفونی مشتق از آنها برای باعث بیماری یا مرگ انسان ها، حیوانات یا گیاهان می شود و اثر آنها برای تحت تأثیر قرار دادن ارگانیسم یک شخص و حیوان یا گیاه به قدرت تخریبی آنها بستگی دارد.
در سلاح های بیولوژیک از موجودات زنده ذره بینی چون باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها که جدا از شرایط زندگی شان موادی را از خود ترشح می کنند و موجب بیماری یا حتی مرگ انسان، جانوران و گیاهان می گردد، استفاده می شود. مشخصه اصلی این سلاح ها آن است که این میکروب ها به سرعت در بدن انسان ها یا جانوران رشد نموده و کم کم او را از بین می برند.(کردبچه، ۱۳۸۶،۹۵) اما در سلاح های شیمیایی از موادی چون مایعات، گازها و جامدات استفاده می شود. علاوه بر این عناصر بیولوژیکی، با عفونی کردن موجودات زنده، قادرند از منطقه ای که ابتدا مورد نظر بوده، در یک مسافت طولانی منتقل شوند، اما امکان این گونه انتشار در مورد عناصر شیمیایی وجود ندارد.
بخش دوم: عوامل شیمیایی و ویژگی آنها
عوامل شیمیایی که به عنوان جنگ افزارها مورد استفاده قرار می گیرند با توجه به اثرات فیزیولوژیکی و چگونگی مشخصاتشان و همچنین نحوه تأثیرگذاری آنها بر انسان، حیوان و گیاه به عوامل گوناگون تقسیم می شوند. که در ذیل به مهم ترین آنها که کاربرد جنگی و نظامی دارند اشاره می کنیم:
گفتار اول: عوامل ناتوان کننده:
ناتوان کننده ها که موجب خنثی کردن قدرت رزمی سربازان می گردند، اگر نیروی بتواند توان رزمی طرف مقابل خود را طوری خنثی سازد که قدرت جنگیدن را از وی سلب کند به اهداف خود رسیده است. جنگ افزارهای شیمیایی که معمولاً برای این منظور به کار برده می شوند نه تنها موجب خروج نیروهای طرف درگیر از منطقه شده بلکه آنها را به مداوای پزشکی نیز مجبور می سازند.(علائی، ۱۳۶۷،۷۷)
به طور کلی از کار انداختن سرباز دشمن به مراتب بیش از کشتن آنان اثر تضعیف کننده دارد. سرباز مقتول خیلی کمتر از رزمنده مجروح به مراقبت نیاز دارد و منابع کمتری را به خود اختصاص می دهد، احتمالاً بزرگترین مشکل وقتی ایجاد می شود که سربازان از لحاظ جسمی یا روحی به گونه ای از کار بیافتند که توان پیکار را از دست می دهند. بدون آنکه فرمانده لزوماً دریابد که چه حادثه ای و به چه علت روی داده است.(کردبچه، ۱۳۸۶،۷۴)
صرفنظر از زمینه نظامی، نتایج پر اهمیتی را می توان از استعمال ناتوان کننده های مناسب در زمینه های سیاسی و اطلاعاتی بدست آورد. حتی از این هم اعجاب انگیزتر است مثلاً حذف رهبران نیرومند در اردوگاه دشمن را در نظر بگیرید، راه حل سنتی سوء قصد جسمانی است لیکن قتل سیاسی نتایج وخیمی دارد. مثلاٌ احتمال زیادی وجود دارد که رهبری بهتر ظهور و خلأ ناشی از سوء قصد را پر کند. پس چقدر مؤثر خواهد بود که رهبر مخالف، فقط بی اثر، تندی رقابتش به کندی مبدل و شجاعت وحدت ذهنش مختل گردد.(بی نام ، ۱۳۶۷،۹)
این دسته تنوع زیادی ندارند و شامل چند نوع ترکیب می شوند که در ذیل به برسی آنها می پردازیم:
۱٫ گازهای اشک آورCS، CN
گاز اشک‌آور یا عامل اشک‌آور ترکیبی شیمیایی است که غالباً با تحریک اعصاب قرنیه در چشم‌ها باعث ریزش اشک، درد و حتی کوری موقت می‌شود. گاز اشک آور CS به صورت جامد (پودر مانند) می باشد، مزه بادام تلخ دارد، زمان ظهور فوری، مواد خنثی کننده آن محلول ۵% سدیم سولفید می باشد. گاز CN به صورت جامد می باشد و نقطه ذوب ۵۸ درجه سانتی گراد است. این عوامل سبب ناراحتی تنفس، سوزش چشمها و حالت تهوع در انسان می شوند ناتوان کننده های نظامی از دیگر گازهای اشک آورCS، CN می باشند که سبب تهوع و تشنج می شوند و بسیار قوی هستند.(علائی، ۱۳۶۷، ۱۸)
این عوامل موجب آزار حواس شده و برای مدت موقتی موجب ریزش اشک می گردند. پوست را به خارش انداخته و تنفس را مشکل می نمایند و گاه بعضاً موجب ایجاد حالت تهوع و استفراغ می گردند. از این عوامل عمدتاً برای مبارزه با شورش های داخلی و همچنین جنگ ها استفاده می کردند.(۲۵ ،۱۹۹۸، Barry) در حال حاضر هنوز هم از گاز CS برای کنترل شورش های جوامع شهری استفاده می شود.
۲٫ آدام زیتDN
این عامل شیمیایی ابتدا مانند گاز اشک آور عمل می کند، اما اثرات شدیدتری بر جای می گذارد. این ترکیب که به رنگ زرد مایل به سبز است در ظرف یک دقیقه باعث تحریک چشم ها و مجرای تنفسی می گردد و انسان را به سرفه کردن وامیدارد و سر درد شدید را باعث می شود. در این حال ضمن بروز تشنج های موضعی درد شدیدی در قفسه سینه احساس می شود و نفس کشیدن به سختی صورت می گیرد و سرانجام حالت تهوع به انسان دست می دهد که با استفراغ همراه است.( ۲۶ ،۱۹۹۸، Barry)
3. لیزرژیدLSD
این عامل جزو عوامل شیمیایی روانی است که سلسله اعصاب انسان را از طرق مختلف تحت تأثِیر قرار می دهد به نحوی که موجب تغییر رفتار قربانی می گردد و در نهایت موجب می شود که شخص قربانی ابتداً قدرت جهت یابی خود را از دست دهد. سربازانی که مورد حمله این نوع ماده قرار می گیرند، قدرت اجرایی دستور ما
ف
وق و انجام وظایف شان سلب می گردد و همچنین فرماندهان نظامی و غیر نظامی مبتلا به این بیماری می گردند که واقعیت را واژگونه تلقی نموده و این امر موجب صدور دستورات مضّر و بی معنا و همچنین خود نابود سازی از سوی آنان می گردد.(علائی، ۱۳۶۷، ۱۸)
با این وجود باز هم اثرات اصلی و واقعی این عامل در پرده ابهام می باشد از جمله اینکه اثرات آن بر کلیه افراد یکسان نیست و به عبارت دیگر عکس العمل اشخاصی که از آن استفاده می نماید مشابه یکدیگر نمی باشد. مثلاً در مورد برخی از افراد هیچ گونه تغییری در رفتارشان حادث نمی گردد در حالی که در برخی دیگر شدیداً اثر کرده و موجب ایجاد حس انحراف از واقعیت در آنان می گردد.
۴٫ عامل روان گردان و توهم زاBZ

این عامل به شکل یک ماده سفید و کریستالی جامد با علائم مسمومیت، افزایش ضربان قلب، خشکی پوست و دهان و گشادی مردمک و تاری دید، عدم تعادل، بهت و گیجی است که مقدار کم آن سبب خواب آلودگی و کم شدن هوشیاری، فلج و کوری موقت می شود که به تدریج از شدت اختلال و اشکالات رفتاری آن کاسته می شود.(نیکخواه بهرامی، ۱۳۹۱، ۵۹) از دیگر خصوصیات این ماده موقتی بودن اثر آن است که بعد از مدتی شخص مصدوم و قربانی به حالت عادی بر می گردد. عوامل شیمیایی روانی تشکیل شده از یک سری عوامل مخدر شیمیایی که باعث عدم تعادل روانی موقتی می گردد.( ۴۵، ۱۹۸۲،Beachley)
گفتار دوم: عوامل زیان آوریا تاول زا

منظور از بکاربرد عوامل زیان آور کشتن افراد به طور ارادی و عمدی نیست، بلکه به ستوه آوردن و ایذای دشمن است. هر چند که احتمال اینکه بخشی از قربانیان این عوامل کشته شوند نیز وجود دارد. میزان آسیب رسانی به افراد از این نوع عوامل به مقدار زیاد بستگی به وضعیت جسمانی، میزان دز دریافتی توسط افراد و مراقبت های پزشکی دارد.(علائی، ۱۳۶۷، ۲۰) این عوامل به صورت مایع روغنی شکل بوده اثرشان بر پوست بدن قربانی می باشد که چند ساعت بعد از تماس موجب سوختن پوست و ایجاد تاول می گردد و علاوه بر آن دارای اثرات سمی و مسموم کننده نیز می باشد که با علائمی چون آب ریزش بینی، عطسه، سرفه های خشن، گلو درد و … همراه است. معمولاً اولین عارضه در چشم ها ظاهر می شود با احساس وجود شن و ماسه در چشم توأم با تورم چهره، علاوه بر آثار موضعی آثار سیستمیک ناخوشایندی نیز در پی دارند.(نیکخواه بهرامی، ۱۳۹۱، ۵۵)
این عوامل در حالت عادی به سه دسته عمده تقسیم می شوند:
۱٫ گاز خردل
گاز خردل معرفترین عامل تاول زا محسوب می شود که در سال ۱۸۹۵ برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت. گاز خردل خود نیز شامل سه دسته می شود که به عبارت ذیل است:
خردل های سولفور موستاردHD: که به صورت مایع روغنی شکل و بی رنگ و در غلظت های بالا با بویی شبیه سیر و تیره رنگ است و از پوست و چرم، رنگ و پلاستیک می گذرد ولی از شیشه قادر به نفوذ نیستند. مسمومیت با این گاز از طریق پوست مخاط و دستگاه تنفسی است. بافت های مورد هجوم این گاز شدیداً تحریک شده، متورم گردیده و نهایتاً فاسدمی شوند.(کردبچه، ۱۳۸۶، ۷۹) این عامل به دلیل استفاده در روستای ایپرس بلژیک به ایپریت معروف شده است.
خردل های مخلوطHT، HQ: این عامل با ترکیباتی از خردل های سولفور موستارد HD و عامل های خطرناک تر و قوی تر گروه T و Q که بعد از جنگ جهانی دوم کشف شد، مواد سمی تر، پایدارتر و تاول زاتر تولید کردند.( نیکخواه بهرامی، ۱۳۹۱، ۵۶) که بویی شبیه روغن خردل یا سیر سرخ کرده می دهد و نقطه انجماد آن نیز پایین تر است و قدرت تاول زایی خود را در شرایط مناسب تا هفته ها و حتی ماه ها حفظ می کند. (۴۷ ، ۱۹۸۲،Beachley)
خردل های نیتروژنه :HNخردل های نیتروژنه در حالت خاص ، مایعات بی رنگ اند که به مرور به رنگ زرد کهربایی در می آیند و عملاً بو ندارند. میزان پایداری آنها در حالت عادی طولانی است و از قدرت تاول زایی قدرتمندی برخوردارند که با تماس مستقیم یا تماس با بخار آن باعث بروز عکس العمل های شدید موضعی در پوست، چشم ها و دستگاه تنفسی می شود. ۴۸)،۱۹۸۲،Beachley)
2. لویزیت
لویزیت از دیگر عوامل تاول زایی شدید به شمار می آید که به علت قابلیت انحلال در چربی آثار بسیار شدیدی دارند. این عامل سمی زرد رنگ و بی بو با ترکیبات آرسینیکی است که ایجاد تاول می کند. و علاوه بر آن تحریک کننده و فاسد سازنده نسج ریه است و از طریق پوست یا نسوج ریه وارد گردش خون می شود و این عامل به علت پایداری و ایجاد آلودگی زیادی که دارد برای غیر قابل استفاده کردن زمین و تجهیزات دشمن به کار می رود.(علائی، ۱۳۶۷، ۲۱)
۳٫ اکسیم های هالوژنه
این عامل به سه صورت جامد (پودر)، گاز (بخار) و محلول (مایع) به کار می روند و در بین عوامل دیگر بیشترین اثر تخریبی را بر بافت های بدن دارد. حتی در غلظت های بسیار کم اشک آور است و در مواردی منجر به کوری می شود. با توجه به آثار تخریبی شدید و عوارض مزمن این عوامل در صورت عدم درمان در ۳ یا ۴ روز اول سبب مرگ می شود. و همچنین آثار دراز مدتی نیز به همراه دارد از جمله: توقف رشد سلول ها، مسمومیت سلولی در نهایت آثار سرطان زایی ظاهر می شود. (نیکخواه بهرامی، ۱۳۹۱، ۵۷)
گفتار سوم: عوامل کشنده
این عوامل تنها به منظور کشتن افراد به کار برده می شوند، و از جمله عوامل بسیار سمی هستند که در عرض چند دقیقه پس از تماس، موجب مرگ می شوند. این عامل به سه گروه ذیل تقسیم می شوند:
۱٫ عوامل اعصاب
عوامل عصبی به ترکیبات شدیداً سمی اطلاق می شوند که عمدتاً خالص، بی بو، بی رنگ و بی مزه اند و در حالت عادی به صورت مایع اند ولی به علت فراریت زیاد به صورت گاز منتشر می شوند. این عامل به محض تماس با پوست بدن، دستگاه تنفسی، چشم و سلسله های اعصاب بدن انسان سبب مسمومیت و اختلال در جریان های عصبی می شوند و فعالیت های ماهیچه ها و عضلات بدن را از کار می اندازد یا مختل می کند.(نیکخواه بهرامی، ۱۳۹۱، ۵۱)
عوامل عصبی با حمله به مرکز سیستم سلسله اعصاب سبب می شوند که خیلی سریع سیستم های عمل کننده در بدن مختل گردیده و از کار بیفتد که در نتیجه قربانی در مدت چند دقیقه فوت می کند. این عوامل مدرن ترین عوامل شیمیایی هستند که در جنگ ها به کار گرفته می شوند و قربانی را سریع از پای در می آورند.( ۲۹،۱۹۹۸، Barry)
عوامل عصبی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند که عوامل ناپاپدار G و عوامل پایدار V می باشد که در ذیل به بررسی تقسیمات این عوامل می پردازیم:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گاز سارینGB: سارین گاز سریع الاثر و بسیار کشنده است که نحوه عملکرد این گاز در بدن قربانی چنان است که ابتدا موجب انقباض و انبساط عضلات گردیده و سپس در یک لحظه تمامی عضلات منقبض می گردند. شخصی که در معرض این گاز قرار می گیرد هیچ گونه امکان و توانایی متناسب و موزون کردن حرکات خود ندارد. نفس کشیدن مشکل و مشکل تر شده و در نهایت مرگ بر اثر خفگی شخص را از پای در می آورد. سارین گازی بدون بو، بدون رنگ و با قابلیت گسترش فراوان در یک منطقه بزرگ بوده و کشف و شناسایی آن امری مشکل می باشد. خصوصیات فیزیکی این گاز به صورتی است که ظرف چند ساعت تحت شرایط آب و هوایی معتدل تبخیر و پخش می شود.(کردبچه، ۱۳۸۶،۸۱) برای درک خطرناکی این گاز همین بس که اگر حدود شش پوند از این گاز در یک منطقه پخش گردد کافی است که تمام کسانی که بدون ماسک می باشند در محوطه ای دو برابر یک زمین فوتبال در ظرف چند ثانیه کشته می شوند. (۳۱ ،۱۹۹۸، Barry)
گاز سومانGD: این گاز یکی از مهلک ترین گاز های اعصاب است که شبیه سارین عمل می کند و ظرف چند ساعت تحت شرایط آب و هوایی معتدل پخش می شود. در عین حال این گاز به اضافه شدن برخی مکمل های سفت کننده پایداری اش را چند برابر افزایش می دهد. با این حال این گاز از قدرت تخریبی بیشتری نسبت به سارین بر خوردار است. این گاز به صورت مایع و گاز به راحتی می تواند از لباس و حتی چرم بگذرد. در صورت مسمومیت شدید با این گاز سبب مرگ آنی انسان می شود.(کردبچه، ۱۳۸۶،۸۲)
گاز تابونGA: این گاز از زمان کشف آن یعنی سال ۱۹۳۰ به عنوان حشره کش شناخته می شد. اما اثرات بسیار قوی این گاز سبب گردید که با تقویت آن در صحنه نبرد نیز مورد استفاده قرار گیرد. تابون مایعی است به رنگ قهوهای روشن و بویی شبیه ماهی دارد. با استنشاق این گاز حالت تهوع، استفراغ، و اسهال به انسان دست می دهد. عضلات بدن منقبض شده بر سیستم خون اثر می گذارد حتی مقدار اندکی از این گاز بر روی چشم اثر کرده و باعث کوری می شود. این گاز نیز مانند گاز های سارین و سومان از پایداری کمی در شرایط آب و هوای معتدل برخوردار است. و در مقایسه قدرت تخریبی این سه گاز باید گفت که سومان از قدرت تخریبی نزدیک چهار برابر تابون و دو برابر سارین برخوردار است. (۳۲ ،۱۹۹۸، Barry)
گاز VX: این گاز از قابلیت گسترش و انتشار سریع فراوان برخوردار می باشد. و همچون گاز سارین بدون رنگ و بو است اما برخلاف سارین از پایداری بیشتری برخوردار است. این گاز هم بر سیستم تنفسی و هم بر پوست اثر می کند. در میزان کشندگی آن هم همین بس که چنانچه یک قطره آن با پوست انسان تماس مستقیم حاصل کند موجب مرگ می شود. از آنجایی که این گاز به صورت مایع می باشد و غیر فرار می باشد و بر پوست بدن اثر می کند لذا می توان از طریق شاخ و برگ در ختان و سایر چیزهایی که سربازان با آن در تماس اند انتشار داد. (کردبچه، ۱۳۸۶،۸۳)
۲٫ عوامل خفه کننده
این عوامل به صورت مایع و بسیار فرار هستند وقتی که بخار آن تنفس می گردد موجب سوزش و سپس صدمه به ریشه و در نهایت مرگ بر اثر خفگی را به دنبال دارد. خفگی ناشی از تأثیر عوامل شیمیایی موجب مرگ انسان می شود و این عوامل سبب تحریک بینی ششها و چشم ها و ترشحات فراوانی را در این قسمت های اعضای بدن بوجود می آورد. و موجب خفگی و مرگ قربانی می شود عوامل خفه کننده چون بیشتر از طریق دستگاه تنفس وارد ریه ها می شود لذا عوارض و اثرات سوء آنها بیشتر در ریه ایجاد می شود و از طریق ریه ها به سایر اندام ها نیز آسیب می رسانند.(علائی، ۱۳۶۷، ۲۲) مهم ترین عوام


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *