ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی

گسترش رو به رشد سازمان ها و تسلط آنها بر تمامی جنبه های زندگی بشری در طول دوران حیات بر کسی پوشیده نیست. انسان امروزی برای انجام هر کاری نیازمند تشکیلاتی به نام سازمانها است و سازمان ها که خود ساخته و پرداخته دست انسان می باشند و برای رفع ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی

با توجه به تغییرات و دگرگونی های پیوسته ای که سازمان ها با آن مواجه هستند اندیشمندان دانش مدیریت به این نتیجه دست یافته اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان ها ، منابع انسانی آن ها می باشد و به همین دلیل توجه به رابطه آنها با ادامه مطلب…

بررسی میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه و رابطه علائم این اختلال با کیفیت زندگی در بازماندگان

در این فصل ابتدا به معرفی، تعریف و بررسی اختلال استرس پس از ضربه، سیر تاریخی این اختلال، علائم اختلال، اختلال استرس پس از سانحه در کودکان، شیوع اختلال، مدل های اختلال، اختلال فشار روانی حاد، علائم فشار روانی حاد پرداخته می شود. در بخش بعدی به بررسی مفهوم کیفیت ادامه مطلب…

بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون …

۱-آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری بر تاب آوری بیماران دیابتی تاثیر دارد.۲-آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری برکانون کنترل سلامت بیماران دیابتی تأثیر دارد .۳-آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری بر سلامت عمومی‌ بیماران دیابتی تاثیر دارد.۴-آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری برهموگلوبین گلوکوزیته بیماران ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، …

با توجه به اینکه در این تحقیق از شیوه مدیریت گروهی استرس به شیوه شناختی رفتاری وآرام سازی عضلانی استفاده شد و با توجه به اینکه تکنیک‌های شناختی رفتاری بویژه آرام سازی عضلانی مستقیما بر علائم جسمانی تمرکز داشته وشیوه آرام کردن و کاهش تنش را به فرد می آموزدوباعث ادامه مطلب…

فایل دانشگاهی – بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، …

۲-۲-۶- کانون کنترل و سلامت عمومیورد[۳۵۷] (۲۰۱۱) پژوهشی با عنوان رابطه بین بیماری قلبی عروقی، منبع کنترل و کیفیت زندگی، بر روی ۶۱ بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر، انجام داد که کیفیت زندگی در همه زمینه‌ها (احساسی، فیزیکی و اجتماعی) در حدود ۷۵درصد از افراد مورد مطالعه در همه گروه‌های ادامه مطلب…

رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس …

در همان زمانی که لیکرت مشغول مطالعه بود یک گروه از محققان دانشگاه ایالتی اوهایو در مورد رهبری در حال مطالعه بودند مطالعات میدانی آنها نشان داد که دو نوع سبک رهبری وجود دارد :رفتار رهبر برای آشنا نمودن زیردستان با ساختار[۲۳]:رهبر به روشنی نقش زیر دست – رهبر را ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری- قسمت ۶

۲-۲-۵ فواید گردشگری گردشگری سبب ساز تعامل مابین فرهنگ ها، رشد اقتصادی و نیز افزایش تولید ناخالص ملی است. گردشگری عامل موثری در چرخش پولی و تولید سرمایه در کشور است. علاوه بر موارد فوق، گردشگری عامل مولد کار است. بسیاری از مشکلات مربوط به بیکاری جوانان در کشور ما ادامه مطلب…