تأثیر روش تدریس تفکر انتقادی بر خلاقیت دانش‌آموزان سوم متوسطه رشته علوم انسانی در درس جامعه‌شناسی

: یکی از ویژگی های اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نیروی تفکر است به عبارت دیگر انسان می تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور متفاوت از نیروی تفکر خود استفاده کند (شریعتمداری، 1379). اگرچه علاقه به توسعه توانایی های ادامه مطلب…

متن کامل – پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی- …

نظریه امتیاز انحصارینظریه نوآورینظریه کارایی مدیریت (رودپشتی، صالحی، ۱۳۹۲ )۲-۱۵٫ روش‌های سنتی تجزیه‌وتحلیل قیمت در بورسیکی از حساسیت‌های مهم هر جامع‌های، بهره‌وری سرمایه است. معمولاً سرمایه‌گذاری در اقتصاد حول محور، بدون مدیریتی صحیح که تضمین‌کننده حفظ سرمایه ارتقای بهره‌وری آن است نمود پیدا می‌کند، امـا در اقتصـاد مبتـنی بر بـازار، ادامه مطلب…