مدل سازی مدیریت اسلامی بر مبنای عهدنامه مالک اشتر

ویژگی اجتماعی بودن از فطریات انسان است وتاریخ بشر بیانگر این است که انسان همیشه به صورت دسته جمعی زندگی می کرده است. زندگی اجتماعی، قدرتی نظم آفرین و قوانینی مورد پیروی همگان را می طلبد، تا در بستر قوانین و نظم اجتماعی، رشد و بالندگی و پیشرفت به سوی ادامه مطلب…

ارزیابی تاریخ کاشت و ریزمغذیهای بُر و روی بر ویژگیهای زراعی و فیزیولوژیکی ذرت پاپ کورن

هر سال حدود 80 میلیون نفر به جمعیت دنیا افزوده می شود به نحوی که جمعیت دنیا تا سال 2025 به حدود 9 میلیارد نفر خواهد رسید. از سویی 97% این افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه می باشد که نیازیی برابر با دو برابر مقدار غذایی تولیدی در ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی

: سازمان های عصر حاضر با نگاه راهبردی به منابع انسانی آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر دارند و بیش از پیش به تعهد و دلبستگی کارکنان توجه دارند. در جامعه امروز تعهد کارکنان و ارتقاء سازمانی به صورت یکی از مهم ترین اهداف سازمان و ادامه مطلب…

تأثیر روش تدریس تفکر انتقادی بر خلاقیت دانش‌آموزان سوم متوسطه رشته علوم انسانی در درس جامعه‌شناسی

: یکی از ویژگی های اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نیروی تفکر است به عبارت دیگر انسان می تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور متفاوت از نیروی تفکر خود استفاده کند (شریعتمداری، 1379). اگرچه علاقه به توسعه توانایی های ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران

 مفهوم دارایی نامشهودمفهوم سرمایه اجتماعیمدلهای سرمایه اجتماعیتفاوت سرمایه اجتماعی با دیگر مقوله های سرمایهایبرای هر یک از آیتمهای فوق، تعاریف مختلف ( از منظر محققان مختلف) ارائه شده و در برخی موارد، با بهره گرفتن از جداول و نمودار ها به خلاصه سازی و طبقه بندی نظرات مختلف ابراز شده ادامه مطلب…

بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق …

ساختار سازماناستراتژی هااهداففرایندهانمودار ۲-۳ منابع داخلی در تجزیه و تحلیلمنبع : امیرکبیری ۱۳۸۱ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیکاداره فعالیت های داخلی یک سازمان فقط جزیی از وظایف جاری مدیران ارشد فعلی است. مدیران ارشد همچنین می باید به چالش های تحمیلی محیط خارجی نزدیک شامل : رقیبان ، عرضه کنندگان ملزومات، ادامه مطلب…

تأثیر آموزش و اشتغال زنان بر رشد اقتصادی- قسمت ۸

– واجمن۱ (۲۰۰۴) در فرایند توسعه اقتصادی جوامع، روند تحرک نیروی کار، انتقال از کشاورزی به صنعت، تجارت و خدمات، پیشرفت های تکنولوژی، تأثیر بسیاری بر فرصت های اشتغال زنان گذاشته است. این بدان معنا نیست که جهت تغییرات تکنولوژی به نفع زنان در حال تغییر است.-سازمان بین المللی کار۲ ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – تأثیر آموزش و اشتغال زنان بر رشد اقتصادی- قسمت ۲

از طرفی می دانیم که   است، اگر از این رابطه لگاریتم گرفته و سپس دیفرانسیل بگیریم خواهیم داشت:(۲-۹)(۲-۱۰) نرخ رشد نیروی کار است که برابر با نرخ رشد جمعیت n خواهد بود.با جای‌گذاری معادله ۲ در معادله ۱ خواهیم داشت:(۲-۱۱)در نتیجه خواهیم داشت:(۲-۱۲)این معادله به معادله اساسی مدل سولو شهرت دارد و ادامه مطلب…