شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران

: امروزه دیدگاه ها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمان ها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمان ها محصول و معلول محدودیت هاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواسته هاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات ادامه مطلب…

دسترسی به منابع مقالات : طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند (مطالعه …

همانطور که بیان شد سیستمهای خبره شامل دو بخش اساسی است. اولین بخش پایگاه دانش سیستم خبره و دومین بخش موتور استنتاج است. در این قسمت به هر دوی این موارد اشاره میشود و روش های مختلف موجود در هر یک بررسی میگردند. در ضمن نکات مورد نیاز جهت طراحی ادامه مطلب…

طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند (مطالعه …

۵- توجه خیلی کمی به وضعیت خارج از کنترل بودن فرایند هنگامی که منحنی در داخل حدود کنترل قرار دارد، می‌شود. اغلب اوقات یک برداشت عمومی غلط وجود دارد و آن اینکه یک فرایند تنها هنگامی خارج از کنترل است که نقطه‌ای خارج از حدود کنترل واقع شود. در واقع ادامه مطلب…

رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان- …

حل مسائل واقعیشناسایی عملکرد خروجی ها بر مبنای بهترین ها در طبقه (موضوع مورد نظر ) بدون قدرت درک و آگهی توسعه درست و واقعی اندازه‌گیری بهره وری درک نمودن وضعیت رقابت تغییر تدریجیارتباط پایین درخور رقابتی شدن   ارتباط بالاایده های اساسی با عملکرد ثابت شده به طور داخلی ادامه مطلب…