شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بنگاه­های کوچک و متوسط (SME) در صنعت نرم افزاری ایران

نگهداری و تقویت وفاداری مشتری در راستای محصولات یا خدمات یک شرکت، عموما نکته اصلی و مرکزی فعالیت های بازاریابی شده است(دیک و بوسو،1994). وفاداری مشتری، می ­تواند منجر به هزینه های بازاریابی پایین­تر شود،  مشتریان بیشتری را جذب کند، و روی معامله موثرباشد (آکر، 1997). مدیران با شناخت نسبت ادامه مطلب…

بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با نظام …

به ازاء فروش هر لیتر فرآورده، درصدی مشخص از قیمت فرآورده به عنوان کارمزد به صورت آنی به حساب جایگاهدار منظور گردد(پیشنهاد ۱۰% از کل قیمت فروش). این طرح علاوه بر ایجاد دسترسی آسان جایگاهداران به منابع مالی جهت پرداخت هزینه های جاری خود جایگاهداران را برای فروش فرآورده ها ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با …

معایب و مزایامعایب و مزایامطالعه تطبیقی بین مدل موجود شرکت پخش و مدل محقق ساختهتجزیه و تحلیلمدل پیشنهادیقلمرو[۸] تحقیققلمرو مکانیاین تحقیق کل جایگاه های فروش سوخت در کشور را شامل می گردد که با بهره گرفتن ازنمونه گیری استان های مرکزی ، قم و اصفهان مورد تحقیق واقع خواهد شد . قلمرو ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با نظام …

بین نظام پرداخت کارمزد و نظام حق العملکاری تفاوت وجود دارد. ۲-ارتباط مستقیمی بین نظام حق العملکاری و کم رنگ شدن اهرم مدیریتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بر جایگاه وجود دارد .۳-ارتباط معکوسی بین میزان فروش جایگاه ها ( در سیستم پرداخت کارمزد ) با انگیزه ایشان ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر پرداخت الکترونیکی مالیات بر میزان رضایتمندی مودیان مالیاتی مطالعه موردی (اداره کل امور مالیاتی …

مجموع SST n-1 تصمیم گیریاگر  فرض  را در سطح خطای ۰۵/۰ رد می کنیم و در غیر این صورت  را می پذیریم.۳-۹-۲ معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI ، RMSEANFI : این شاخص به مقایسه مدل مستقل (مدلی که در آن بین متغیرها هیچ رابطه ای نیست به این مدل، مدل ادامه مطلب…