تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس و مخاطرات اخلاقی، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهد. مقالات متعددی ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر پارامترهای …

۳- آیا اینها تنها یک تئوری و ایده دانشگاهی است یا دارای قابلیت کاربرد و تعمیم نیز هست؟به عبارت دیگر، با درنظر گرفتن مطالعات مشابه در رابطه با بهره گرفتن از سیستمهای خبره در کسب و کار، نویسندگان و محققان در آرزوی دستیابی به فرصتی جهت بحث مقایسه ای در ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۴۶

خاکی، غلامرضا، (۱۳۷۹)، “روش تحقیق در مدیریت” انتشارات دانشگاه آزاد، چاپ اول ، تهران.خاکی، غلامرضا، (۱۳۸۷)، “روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی”، تهران: انتشارات بازتاب، چاپ چهارم.خاکی، غلامرضا، (۱۳۹۰)، “روش تحقیق در مدیریت”، چاپ ششم، تهران: انتشارات بازتاب.داﻧﺎﻳﻲﻓﺮد ﺣﺴﻦ، اﻟﻮاﻧﻲ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪی، آذر ﻋﺎدل (۱۳۸۸). روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻤـﻲ در ادامه مطلب…

بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با …

پمپ بنزین های مستقل این فروشندگان مستقل خود مستقیما وارد مذاکره و عقد قرارداد با عرضه کنندگان می شوند. پمپ بنزین های مستقل ۴۰% از کل بازار داخلی را تشکیل می دهند . آنها در مذاکرات با عرضه کنندگان بالا دستی دارای قدرت چانه زنی چندانی نبوده و همواره از ادامه مطلب…

بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با نظام …

محاسبه شاخص های ارزیابی جایگاه ها……………………………………………………..۵۹عوامل موثر بر تقاضای بنزین………………………………………………………………۶۴عوامل موثر بر تقاضای سوخت در بخش حمل و نقل زمینی………………………………..۶۴قیمت گذاری حامل های انرژی در کشورهای مختلف……………………………………….۶۷سیاست قیمت گذاری در کشورهای اتحادیه اروپا…………………………………………..۷۰حق العمل کاری درایران……………………………………………………………………۷۲بازار بنزین در ایلات متحده آمریکا…………………………………………………………۷۸قیمت های بنزین چگونه در طی زمان تغییر می کنند……………………………………….۷۹عناصر ادامه مطلب…