تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس و مخاطرات اخلاقی، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهد. مقالات متعددی ادامه مطلب…

ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی- قسمت ۶

پرادو[۷۰](۲۰۰۶) به بررسی رابطه هوش فرهنگی و عدم اطمینان محیطی دریافتی مدیران ۲۷ کشور از طریق شبکه وسیع جهانی اینترنت پرداخته است. یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که هوش فرهنگی اهمیت و کاربرد بسیار زیادی در شناخت و ارزیابی عدم اطمینان تجاری بین المللی دارد.تمپلر و همکاران[۷۱] (۲۰۰۶) ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD) )به منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری …

۳-تعیین عملکرد فعلی و درجه اهمیت نیازهای مشتریان (تعیین مهمترین بعد کیفیت و عملکرد فعلی شرکت در هریک از این ابعاد از دید مشتریان): از مشتریان خواسته شد که اهمیت ابعاد کیفیت تعیین شده مشخص و عملکرد شرکت را نیز در مورد این ابعاد تعیین نمایند. (پرسشنامه شماره دو)در ابن مرحله ادامه مطلب…

کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD) )به منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری …

الف) انتخاب نمونه با بهره گرفتن از جدول اعداد تصادفی: پژوهشگر برای اینکه از جدول اعداد تصادفی استفاده کند، به طور تصادفی یک سطر یا یک ستون را به عنوان نقطه شروع انتخاب می‌کند سپس کلیه اعدادی را که بعد از این سطر یا ستون آمدهاند انتخاب مینماید این کار ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۱۰

سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه طولانی زیادی ندارد. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه ۱۹۹۰ به این سو در پایان نامه ها و مقالات دانشگاهی به ویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش با کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پوتنام و فرانسیس ادامه مطلب…

فایل – بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق …

پس از آن که گزینه ها یافته شدند و هر یک از قوت و ضعف ها آنها بررسی شد، آن گاه باید در پرتو فرضها و هدف های سازمان ارزیابی شوند. یک گزینه ممکن است به نظر سودمندترین آید، ولی نیاز به سرمایه گذاری نقدی سنگینی داشته و بازده آن ادامه مطلب…

بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با …

۳۹/۲۱ ۱۳۸۳ ۶۵۱٫۱۵۷ ۷۱۹٫۷۲۰ ۵۲/۱۶ ۱۳۸۴ ۱٫۰۱۳٫۳۱۰ ۹۲۲٫۷۳۲ ۲۱/۲۸ ۱۳۸۵ ۱٫۳۰۵٫۳۱۰ ۱٫۳۹۲٫۹۲۱ ۹۶/۵۰ ۱۳۸۶ ۱٫۴۶۲٫۳۱۸ ۱٫۶۱۲٫۲۱۲ ۷۴/۱۵ ۱۳۸۷ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲٫۱۱۶٫۶۸۲ ۲۹/۳۱ ماخذ: شرکت پخش فراورده های نفتیدر واقع این مطئله نشان می دهد مخارج و هزینه های دولت در زمینه عرضه سوخت افزایش سافته است ، که یکی از دلایل ادامه مطلب…

رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان- قسمت ۱۸

در سال ۱۹۹۸ گلمن در دیگر کتاب خود تحت عنوان ” کارکرد هوش هیجانی ” می گوید در محیط کار هوش هیجانی در داشتن عملکرد مطلوب نسبت به سایر قابلیت ها از قبیل هوش شناختی یا مهارت های فنی نقش بارزتری ایفا می کند ، لذا با پرورش و رشد ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان- قسمت ۷

در یک مطالعه در سال ۲۰۰۸ تیلور[۷۱] و دیگران معیارهائی چون بهبود کیفیت خدمات ، کاهش هزینه های تولید ، سازگاری محصول با تقاضای مشتری و سطوح سازگاری خدمات را به عنوان معیارهای عملکرد به کار برده و خاطر نشان می کنند که این متغیرهای فرعی از بین متغیرهائی انتخاب می ادامه مطلب…

تحقیق – رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان- قسمت …

ایجاد ابزارهای مدیریتی با هدف پیاده‌سازی آموزش‌ها و برنامه ریزی‌ها .شکل۲-۴ فرایند تحلیل اطلاعات در مدل بالدریج۲-۱-۸ مفهوم عملکرد از دیدگاه های مختلفعملکرد یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در تحقیق های مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب ادامه مطلب…