دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

۲-۲-۳) سرمایه اجتماعی امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضاء یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، موجب تحقق ادامه مطلب…

رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس …

در همان زمانی که لیکرت مشغول مطالعه بود یک گروه از محققان دانشگاه ایالتی اوهایو در مورد رهبری در حال مطالعه بودند مطالعات میدانی آنها نشان داد که دو نوع سبک رهبری وجود دارد :رفتار رهبر برای آشنا نمودن زیردستان با ساختار[۲۳]:رهبر به روشنی نقش زیر دست – رهبر را ادامه مطلب…

بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با نظام …

به ازاء فروش هر لیتر فرآورده، درصدی مشخص از قیمت فرآورده به عنوان کارمزد به صورت آنی به حساب جایگاهدار منظور گردد(پیشنهاد ۱۰% از کل قیمت فروش). این طرح علاوه بر ایجاد دسترسی آسان جایگاهداران به منابع مالی جهت پرداخت هزینه های جاری خود جایگاهداران را برای فروش فرآورده ها ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – اقدامات انتظامی تا چه اندازه در پیشگیری از سرقت اماکن در شهرستان اقلید …

درصد ۳/۵۴ ۵/۹ ۱ ۹/۲۲ ۳/۱۲ ۱۰۰ ۳-۶ شیوه نمونه گیری:نمونه را می توان چنین تعریف کرد :(انتخاب تعدادی از افراد ، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه .) به عبارت دیگر نمونه بخشی از جامعه است،که معرف آن جامعه است. ضرب المثل ادامه مطلب…

پژوهش – رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

۲٫بهبود شبکه های ارتباط اجتماعی در کار۳٫مشارکت کارکنان در تصمیم گیری۴٫ارزیابی عملکرد کار کنان به منظور ایجاد بازخورد کاری۵٫تشریح اهداف و رسالتهای سازمانی۶٫حذف موانع کاری۷٫تاکید بر جنبه هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می شود۸٫ایجاد سیستم های مناسب تشویق و تنبیه۹٫حذف تبعیضها و روابط نا مناسب افراد در محیط کار۱۰٫استقلال نسبی ادامه مطلب…