تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس و مخاطرات اخلاقی، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهد. مقالات متعددی ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری- قسمت ۲۴

پاپ بومی کلاسیک – به نظر شما چه نوع موسیقی برای گردشگری مناسب تر است ؟ ۴۱ ۳۵ ۲۳ ۱۱ – سئوال: اعیاد مذهبی جشن های نوروزی سالروز تولد بزرگان جشن های تابستانی – برای جذب گردشگران چه مناسبت هائی بایستی مد نظر باشد ؟ ۱۶ ۳۶ ۴۳ ۵ – ادامه مطلب…