نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذیری اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت …

با توجه به تغییر و تحولات عصر حاضر و با ورود سازمان ها به اقتصاد دانش محور، امروزه نیروی انسانی به عنوان حیاتی ترین عنصر استراتژیک و اساسی ترین راه برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان محسوب می شود. از این رو، نیروی انسانی متهعد به اهداف و ارزش های ادامه مطلب…

بررسی اثربخشی رویکرددرمانی روان پویشی کوتاه مدت بر کاهش تعارضات پدر- فرزند در میان دانشجویان دختر

روان درمانی روان پویشی کوتاه مدت[1] تقریباً شامل همه انواع روان درمانی کوتاه مدت و مداخله در بحران است. دوانلو شرایط خاصی برای پذیرش و انجام روان درمانی مراجعین مدنظرقرارداده است. برای مثال در این رویکرد به وجود کارکردهایی از ایگو برای کار روان درمانی، اهمیت زیادی قائل می شوند. ادامه مطلب…

بررسی میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه و رابطه علائم این اختلال با کیفیت زندگی در بازماندگان

در این فصل ابتدا به معرفی، تعریف و بررسی اختلال استرس پس از ضربه، سیر تاریخی این اختلال، علائم اختلال، اختلال استرس پس از سانحه در کودکان، شیوع اختلال، مدل های اختلال، اختلال فشار روانی حاد، علائم فشار روانی حاد پرداخته می شود. در بخش بعدی به بررسی مفهوم کیفیت ادامه مطلب…

بررسی سیاست جنایی اسلام در فساد اداری و سیاست تقنینی ایران

1-4- سؤالات تحقیق     1-   فساد اداری و مقابله با آن چه جایگاهی در حقوق اسلامی دارد ؟     2-   سیاست تقنینی ایران چه رهکارهایی در مقابله با فساد اداری برداشته است ؟     1-5- فرضیه تحقیق     در حقوق اسلام ، تأکید بسیاری بر لزوم درست کاری ادامه مطلب…

بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

در تبیین علل و انگیزه سرقت نظرگاه های متفاوتی طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. باید دید که سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی که آنها نیز ممکن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ادامه مطلب…

تحقیق – بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۲

۲-۲-۱-۳- پروتوتایپ و کهنالگوپروتوتایپ(Prototype) با ترجمه فارسیِ نمونه نخستین، پیشالگو، الگو، صورت نوعیه، صورت مثالی، ایده و نمونه اعلی؛ ازدیگر مفاهیم نزدیک به کهنالگو است. «این واژه به الگویی اطلاق میشود که مرجع یک سلسله اشیاء است به خاطر شباهت آنها به این الگو»(کهنموییپور، ۱۳۸۱ : ۶۸۰) و یا «هر ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۸

دارایی زیرساختاری:تکنولوژی، فرایندها و روش های کاری سرمایه سازمانی:دارایی فکری، نوآوری، فرایندها و دارایی فرهنگی سرمایه ساختاری:دانش موجود در تکنولوژی اطلاعات سرمایه ساختاری:دارائیهای غیرانسانی یا قابلیت‌های سازمانی مورد نیاز برای تحقق نیازمندیهای بازار دارایی فکری :دانش فنی، مارکهای تجاری و حق ثبت محصولات سرمایه نوسازی و توسعه:حق ثبت محصولات و ادامه مطلب…

بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۲

۲-۳-۲ تعریف سرمایه اجتماعی در ارتباط با سرمایه اجتماعی تعاریف متعددی ارائه شده است و روز به روز بر دامنه و وسعت این تعاریف اضافه می شود و ابعاد و مولفه های بیشتری در زمره این مقوله ، طبقه بندی می شوند ( مورفی[۴۳]، ۲۰۱۳). استرام و آن[۴۴] (۲۰۰۳) بیان می کنند که ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران

 مفهوم دارایی نامشهودمفهوم سرمایه اجتماعیمدلهای سرمایه اجتماعیتفاوت سرمایه اجتماعی با دیگر مقوله های سرمایهایبرای هر یک از آیتمهای فوق، تعاریف مختلف ( از منظر محققان مختلف) ارائه شده و در برخی موارد، با بهره گرفتن از جداول و نمودار ها به خلاصه سازی و طبقه بندی نظرات مختلف ابراز شده ادامه مطلب…

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در بانک های …

هزینه مالی تأثیر مثبتی در قصد استفاده از بانکداری موبایلی دارد.کروز[۶۵] (۲۰۱۱) “موانع درک شده در پذیرش خدمات بانکداری موبایلی را بررسی کرده “و اثبات کردند که بیشتر شرکتها که از خدمات بانکداری موبایلی استفاده نمی کنند دلایل عدم استفاده آنها درک مربوط به هزینه ،ریسک و مزیت نسبتاً ضعیف و ادامه مطلب…