دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

۲-۲-۳) سرمایه اجتماعی امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضاء یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، موجب تحقق ادامه مطلب…

ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس …

شخصی که هوش فرهنگی بالایی دارد قادر است یک تصویر و نقشه مناسب از وضعیت اجتماعی داشته باشد تا بتواند به طور مؤثری عمل کند. این مستلزم یک بنیاد عمومی و گسترده از دانش درمورد فرهنگها جوامع است مشابه آموزش هایی که از نظر انسان شناسی توصیه می شود، مباحثی ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی- قسمت ۹

در بیمه های مسئولیت تعهد بیمه گر و بیمه گذار قبل از وقوع قرارداد معمولاً پیش بینی شده و در متن بیمه نامه مذکور می گردد و بیمه گر فقط در صورتی متعهد است که پس از واقعه خسارت آوری که باعث زیان به شخص ثالث گردیده ؛ وی یک ادامه مطلب…

دسترسی به منابع مقالات : رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی- قسمت ۱۰

۴ ـ حمایت از مصرف کنندگانشرکتهای بیمه قادر خواهند بود به طور الکترونیکی با مشتریان در مورد قیمت و مدت خدماتشان مذاکره کنند . البته این امر مشتریان را قادر خواهد ساخت قیمتها را با دیگران مقایسه کنند و اکنون بیمه گران به این عقیده چندان مشتاق نیستند . به ادامه مطلب…

پژوهش – رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی- قسمت ۷

اگر احتمال وقوع حادثه ای زیاد بوده یا هزینه جبران خسارت آن رویداد آنقدر هنگفت باشد که حق بیمه آن در رابطه با خدمات ارائه شده سنگین گردد، احتمال آنکه حتی با وجود شرکت بیمه گر، کسی اقدام به خرید بیمه نماید، بسیار کم است. علاوه بر آن حق بیمه ادامه مطلب…

رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی- قسمت ۵

این شرط باید در تمامی مدت عقد وجود داشته و بیمه گذار همواره در عدم تحقق حادثه موضوع ذی نفع باشد.مالکیت مال با وجود نفع بیمه ای ملازمه دارد و لذا برای انعقاد عقد دلیلی کافی شمرده می شود ، ولی با انتقال مالکیت مال به غیر ، شرایط تغییر ادامه مطلب…