دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

۲-۲-۳) سرمایه اجتماعی امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضاء یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، موجب تحقق ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۱۰

سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه طولانی زیادی ندارد. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه ۱۹۹۰ به این سو در پایان نامه ها و مقالات دانشگاهی به ویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش با کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پوتنام و فرانسیس ادامه مطلب…

تاثیر پرداخت الکترونیکی مالیات بر میزان رضایتمندی مودیان مالیاتی مطالعه موردی (اداره کل …

دولت الکترونیکی ازجمله نرم افزار دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی و پرداخت الکترونیکی آن دنبال کند و با بهره گرفتن از برنامه ها، نرم افزار ها و سایت های کاربردی تعامل گرا و یکپارچه کردن این برنامه ها فرایندهای اداری مورد نظر خود را اتوماسیون و اجرا کند.با بهره گرفتن از ادامه مطلب…

نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری- قسمت ۳۵

تاریخچه موسیقی(۱۳۸۹). وبگاه شبکه سوم سیما، چهارشنبه ۱۵ دی.جواهر زاده، فرید (۱۳۹۰). سنجش آثار اقتصادی گردشگری. پایگاه خبری دنیای صنعت. بازیابی در سایت: www.donyayesanat.com.حبیب، فرح.، حسینی نیا، مهدیه (۱۳۹۲). تحلیلی بر مفهوم فرهنگ شهری و تاثیر آن در جذب گردشگر فرهنگی (بررسی چند مصداق جهانی). هویت شهر. شماره ۱۴٫ صص ۵-۱۶٫حسینی، ادامه مطلب…

نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری- قسمت ۹

موسیقی سنتی و ملی ایران یکی از بی آلایش ترین و ساده ترین انواع موسیقی از حیث زیبائی است و دارای دستگاه ها و ردیف های روائی مختلفی است. این موسیقی حسی از سرزندگی و احساس شجاعت و غرور را به همراه می آورد که بسیار دلنشین و توأم با ادامه مطلب…

نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری- قسمت ۷

توسعه اماکن اقامتی، پذیرایی و ورزشی و تفریحی ارقام تعداد هتلهای فعال در کشور نشان می دهد که صنعت توریسم ایران برای جلب جهانگردان شدیدا نیازمند زیرساختهای اقامتی و رفاهی است. هنوز بسیاری از مردم کشور خودمان از جاذبه های طبیعی استانهای مختلف کشور اطلاعات مناسبی ندارند. آگاهی عمومی از ادامه مطلب…

نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری- قسمت ۳

۵-۳ پیشنهادات تحقیق ۶۰۵-۴ محدودیت های پژوهش ۶۴منابع ۶۵پیوست ها ۶۷فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۳-۱: جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه ۴۳جدول ۳-۲: پایایی پرسشنامه محقق ساخته ۴۵جدول۳-۳:مصاحبه ها ۴۶جدول ۴-۱: فراوانی پاسخگویی افراد به سئوالات پرسشنامه ۴۹جدول ۴-۲: بررسی شاخص های توصیفی(محاسبات میانگین، چولگی و کشیدگی) سئوالات پرسشنامه ۵۲جدول ۴-۳ ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری- قسمت ۵

کلمه توریست از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط به مسافران طبقه اشراف پیوستند. کلمه تور در قرن هجدهم به وسیله همگان پذیرفته شد. در آن زمان هر چند توریسم بیشتر در میان طبقات بالای اجتماع و مردم تحصیل کرده رواج داشت، با این وجود در اصل حرکتی فرهنگی ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری- قسمت ۶

۲-۲-۵ فواید گردشگری گردشگری سبب ساز تعامل مابین فرهنگ ها، رشد اقتصادی و نیز افزایش تولید ناخالص ملی است. گردشگری عامل موثری در چرخش پولی و تولید سرمایه در کشور است. علاوه بر موارد فوق، گردشگری عامل مولد کار است. بسیاری از مشکلات مربوط به بیکاری جوانان در کشور ما ادامه مطلب…