دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

۲-۲-۳) سرمایه اجتماعی امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضاء یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، موجب تحقق ادامه مطلب…

بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با نظام …

به ازاء فروش هر لیتر فرآورده، درصدی مشخص از قیمت فرآورده به عنوان کارمزد به صورت آنی به حساب جایگاهدار منظور گردد(پیشنهاد ۱۰% از کل قیمت فروش). این طرح علاوه بر ایجاد دسترسی آسان جایگاهداران به منابع مالی جهت پرداخت هزینه های جاری خود جایگاهداران را برای فروش فرآورده ها ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق …

تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها تهران چاپ پانزدهم ۱۳۸۴۱۹-کتاب قانون تجارت مصوبه سیزدهم اردیبهشت ماه سال۲۰-کتاب کارمزد ( مجموعه مقالات ) نوشته جواد موسوی خوزستانی و اسدا… نبوی , انتشارات تهران توسعه سال ۱۳۷۸۲۱- سند : فعالیتها و امور مربوط به شرکت ملی نفت ایران ناحیه شیراز ۱۳۶۱۲۲-پرونده : ادامه مطلب…

تحقیق – بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق العملکاری …

۴۴۸/۳ ۸/۱۰۵/ ۲/۱۱۰۳/۱ ۱۱۰۲/۱ ۶/۲۳۱۸/۱ خلاصه و نتیجه گیریبا تشخیص استراتژی، سازمان می تواند به سوالاتی در مورد گذشته وضعیت جاری که چگونه با رسیدن به اهداف رسالت خود را انجام دهد در واقع تجزیه و تحلیل استراتژی در مراحل زیر انجام می پذیرد.الف – فراهم آوردن زمینه جهت درک ادامه مطلب…

بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با …

۱۱۵ همدان ۵۲ ۵۷ ۵۵ یزد ۸۵ ۸۰ ۸۰ جمع ۲۲۹۷ ۲۳۱۲ ۲۳۰۹ ماخذ : شرکت ملی پخش فراورده های نفتی هر چند در مقایسه با استاندارهای جهانی که عرضه سوخت به ازای هر جایگاه ۴۰۰۰ لیتر در روز است می توان گفت که تقریباً در تمامی نقاط کشور با کمبود ادامه مطلب…

بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با نظام …

۶۴۹ ۷۶۹ ۶۶۲ ۷۳۴ همدان ۲۹۶ ۳۰۴ ۳۰۸ ۳۰۲ یزد ۴۹۰ ۵۳۰ ۵۷۸ ۶۰۴ ماخذ : شرکت ملی پخش فراورده های نفتی * آمار مصرف سه استان خراسان رضوی ، جنوبی ، شمالیدر میان استانهای مختلف ۵ استان خراسان ، اصفهان ، فارس و خوزستان که شامل کلان شهرهای بزرگ کشور ادامه مطلب…

بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با نظام …

در خصوص هزینه های جاری جایگاه در فصل دوم به تفصیل بحث نموده و موارد و نوع هزینه ها از قبیل حقوق کارکنان، هزینه های آب، برق ، تعمیرات و …. مشخص گردید اما با توجه به اینکه یکی از اهداف استقرار نظام جق العملکاری پرداخت کرایه حمل نفتکش ها ادامه مطلب…

بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با نظام حق …

در حال حاضر تنها سه شرکت برای پایین دستی بنزین در اندونزی وجود دارند که عبارتند از پرتامینا، شل و پتروناس. از یک سو این باعث می شود که رقابت بر سر نوع خدمات، کیفیت و قیمت فروش بیشتر شود ولی از سوی دیگر از آنجایی که ۷۰ درصد بنزین ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با نظام …

اما با این وجود طی بررسی های انجام شده یکی از دلایل اصلی کمبود جایگاه عرضه در کشور (و عدم سرمایه گذاری لازم در این بخش) پایین بودن نرخ کارمزد فروش و بالطبع پایین بودن درآمد جایگاه عرضه سوخت است . این مسئله نشان می دهد که این روند صعود ادامه مطلب…

بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با …

۳۹/۲۱ ۱۳۸۳ ۶۵۱٫۱۵۷ ۷۱۹٫۷۲۰ ۵۲/۱۶ ۱۳۸۴ ۱٫۰۱۳٫۳۱۰ ۹۲۲٫۷۳۲ ۲۱/۲۸ ۱۳۸۵ ۱٫۳۰۵٫۳۱۰ ۱٫۳۹۲٫۹۲۱ ۹۶/۵۰ ۱۳۸۶ ۱٫۴۶۲٫۳۱۸ ۱٫۶۱۲٫۲۱۲ ۷۴/۱۵ ۱۳۸۷ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲٫۱۱۶٫۶۸۲ ۲۹/۳۱ ماخذ: شرکت پخش فراورده های نفتیدر واقع این مطئله نشان می دهد مخارج و هزینه های دولت در زمینه عرضه سوخت افزایش سافته است ، که یکی از دلایل ادامه مطلب…