تأثیر روش تدریس تفکر انتقادی بر خلاقیت دانش‌آموزان سوم متوسطه رشته علوم انسانی در درس جامعه‌شناسی

: یکی از ویژگی های اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نیروی تفکر است به عبارت دیگر انسان می تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور متفاوت از نیروی تفکر خود استفاده کند (شریعتمداری، 1379). اگرچه علاقه به توسعه توانایی های ادامه مطلب…

شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی سیستم- قسمت …

در اینجا منظور از PWn همان وزن پارامتر nام می باشد. OUT همان خروجی زمان است که میتواند بر حسب ماه بیان شود. اکنون که جدول را در اختیار داریم و بعد از رخ داد اولین خرابی در سیستم می توان به با اهمیتترین پارامترها پی برد. ۴-۳- تجزیه و ادامه مطلب…

شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر …

۲ ۵۸٫۷۰۱۳ ۸۰ ۴ ۴ ۳ ۳ ۱ ۲۸٫۴۶۰۴ ۱۰۰ ۳ ۲ ۳ ۱ ۲ ۵۰٫۸۵۷۱۴ اکنون که ترکیب مختلف وزن پارامترهای مورد نظر را در اختیار داریم، باید جواب واقعی بدست آمده از عملکرد دستگاه را به جواب بدست آمده از الگوریتم مقایسه کرد.به طور مثال شواهد نشان میدهد ادامه مطلب…

شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر …

Label10.Caption = Cells(2, 2)End IfIf Val(Label9.Caption) > Val(Label10.Caption) ThenLabel12.Caption = “>”ElseIf Val(Label9.Caption) < Val(Label10.Caption) ThenLabel12.Caption = “<“ElseIf Val(Label9.Caption) = Val(Label10.Caption) ThenLabel12.Caption = “=”End IfEnd Subسپس به مقایسه زوجی هر کدام از پارامترها پرداخته میشود و آن را به صورت ماتریس زیر در آورده به طوری که به هر جفت پارامتر ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر …

( COMSTRAT ): سیستمی برای تصمیمات استراتژیک بازاریابی با تاکید ویژه بر جایگـاهیابی رقابتی (ماتین هو و همکاران ۱۹۹۳‌، ۱۵۶).( MARSTRA ): سیستم هوش شبکهای برای توسعه استراتژیهای بازاریابی و ارزیابی فاکتورهای بازاریابی استراتژیک (‌لی ۲۰۰۰، ۱۵).( GLOSTRA ): سیستم هوش شبکه ای برای توسعه و بهبود استراتژیهای بازاریابی جهانی ادامه مطلب…

شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر …

۲۰۰۷, ۶۹۲-۷۰۸). با تغییرات سریع تکنولوژی و افزایش تجهیزات مورد استفاده در تولید، سیستمهای مونتاژ منعطف نیز بوجود آمدند. اون (۱۹۸۵) در مورد سیستمهای مونتاژ منعطف نقش ربات ها را خیلی مهم می داند.در سال(۱۹۸۸) گراوز و هولمز الگوریتمی را برای تخصیص فعالیتها و تجهیزات به ایستگاه های خط مونتاژ ادامه مطلب…

دسترسی متن کامل – بررسی امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کت کراکر (FCCU) پالایشگاه آبادان از …

را از سرویس خارج کرد در حالـــــی که بقیه واحد در حال کار باشد.۲-۹-۱۵- سیستم گازوئیل سنگین ( heavy cyclE oil system )این اولین محصول جانبی برج تفکیک است و از ناحیه بالای سیستم dis-donut baffles و از سینی سوم (tray3) گرفته می شود. دمای آن حدود ۵۸۰f می باشد. ادامه مطلب…

پژوهش – طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند …

کاهش خطر: سیستمهای خبره را میتوان در محیطهایی که حضور در آنها برای انسان خطرناک است به کار برد[۳۱]. دوام و بقا: تجربه و دانش پایدار و ماندنی است. بر خلاف افراد خبره که ممکن است بازنشسته شوند، کار را رها کنند و یا فوت کنند، دانش سیستمهای خبره به ادامه مطلب…

دسترسی متن کامل – طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند (مطالعه موردی کاشی مرجان)- …

۳-۵- ارائه مدلی برای یک سیستم خبره جهت بکارگیری در کنترل آماری فرایندبا در نـظر گرفتن کلیه مطـالب عنوان شده در این فصل، در این قسمت نحوه ایـجاد یک سیـستم خبره مرور میشود، که قرار است در کنترل آماری فرایند مورد استفاده قرار بگیرد. یکی از وجوه تمایز این تحقیق ادامه مطلب…

طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند (مطالعه …

۵- توجه خیلی کمی به وضعیت خارج از کنترل بودن فرایند هنگامی که منحنی در داخل حدود کنترل قرار دارد، می‌شود. اغلب اوقات یک برداشت عمومی غلط وجود دارد و آن اینکه یک فرایند تنها هنگامی خارج از کنترل است که نقطه‌ای خارج از حدود کنترل واقع شود. در واقع ادامه مطلب…