شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران

: امروزه دیدگاه ها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمان ها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمان ها محصول و معلول محدودیت هاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواسته هاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان- …

مومنی (۱۳۸۵) مدل ۱ : ورودی ها : تعداد کارکنان،سرمایه فیزیکی سپرده ها-خروجی ها : وام های تجاری،وام به اشخاص،سرمایه گذاری در اوراق بهادار،وام های معوقمدل ۲ : تعـــداد کارکنـــان،سرمــــایه فیزیکی سپرده ها-خروجی ها:وام های تجاری، وام به اشخاص،سرمایه گذاری در اوراق بهادار،وام های معوق،کارمزدهای دریافتی،سپرده های دیداریمدل ۳ : ادامه مطلب…

رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان- قسمت …

Ferrier et al.1990 ورودی ها : -تعداد کارمند-هزینه های شغلی و تجهیزاتی-هزینه های مواد اولیه(منابع)خروجی ها : تعداد سپرده های درخواستی(حساب های بلند مدت)-تعداد سپرده های کوتاه مدت درخواستی-تعداد وام ها مسکن-تعداد وام های مربوط به اقساط-تعداد وام های تجاری Oral& Yolalan.1990 الف)از بعد میزان سود دهی-ورودی ها : هزینه ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان- قسمت ۷

در یک مطالعه در سال ۲۰۰۸ تیلور[۷۱] و دیگران معیارهائی چون بهبود کیفیت خدمات ، کاهش هزینه های تولید ، سازگاری محصول با تقاضای مشتری و سطوح سازگاری خدمات را به عنوان معیارهای عملکرد به کار برده و خاطر نشان می کنند که این متغیرهای فرعی از بین متغیرهائی انتخاب می ادامه مطلب…

تحقیق – رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان …

تسهیلات با سررسیدهای طولانی اعطاء نموده و نقدینگی را کاهش دهد و یا دارایی هایی با سررسیدهای کوتاه مدت تر را انتخاب و درجه بالایی از نقدینگی را تامین نماید؟ این ها سؤالاتی هستند که مدیران بانک ها همیشه با آن ها درگیرهستند (رستمی و همکاران ، ۱۳۹۰، ص ۲۰).باید ادامه مطلب…