تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس و مخاطرات اخلاقی، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهد. مقالات متعددی ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی- قسمت ۸

پـرداخت به سهامداران عادی نیست مگر اینکه سود سهام نقدی سهامداران ممتاز قبلاً پرداخت‌شده باشد.ب: صاحبان سهـام ممـتاز در موقع انحلال شرکت نسبت به دارایی‌های آن دارای حق تقدم می‌باشند. همچنین آن‌ ها نسبت به دارندگان اوراق عرضه، معمولاً نرخ سود بیـشتری را بر سرمایه‌گذاری خود دریافت می‌نمایند و این ادامه مطلب…