دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

۲-۲-۳) سرمایه اجتماعی امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضاء یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، موجب تحقق ادامه مطلب…

بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

Kearns & Lederer, 2003; Spender & Grant, 1996). از آنجائیکه سرمایه های فکری و اطلاعاتی بطور عمیق در ذهن انسانها محصور است لذا درجه بالایی از قابل حمل بودن را دارا هستند و در نتیجه مهمترین نیاز برای یک سازمان جذب و محافظت از کارمندان دانشی برجسته سازمان میباشد (Drucker, ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD) )به منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری …

۳-تعیین عملکرد فعلی و درجه اهمیت نیازهای مشتریان (تعیین مهمترین بعد کیفیت و عملکرد فعلی شرکت در هریک از این ابعاد از دید مشتریان): از مشتریان خواسته شد که اهمیت ابعاد کیفیت تعیین شده مشخص و عملکرد شرکت را نیز در مورد این ابعاد تعیین نمایند. (پرسشنامه شماره دو)در ابن مرحله ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند (مطالعه موردی کاشی …

هدف اصلی از وظیفه اکتساب دانش، وظیفه تحلیل دانش و وظیفه استخراج دانش، در واقع تولید و تصدیق دانش مورد نیاز سیستم است. هر بار که سطح دانش موجود ثبت میشود باید دانش مورد تصحیح قرار گیرد و برای مرحله بعدی طراحی دانش آماده شود. علاوه بر روش متداول مصاحبه ادامه مطلب…

منابع مقالات علمی : تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی

 جدول ۱-۲ : ظرفیت تولید برق در ۱۰ کشور دارای مزارع بادی با ظرفیت بالاتولید باد تجمعی به مانند چند مزرعه بادی در یک سیستم قدرت ممکن است موسمی نباشد اما توان خروجی یک مزرعه تنها میتواند در پریود ۲۴ ساعته به صورت منقطع و موسمی باشد. تکنیکهای مختلفی به ادامه مطلب…

پژوهش – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان سرمایه …

رامپرسد[۵۱] (۲۰۰۲) دانش را تابعی از اطلاعات ، فرهنگ ، مهارت ها بیان می کند و به شکل زیر نمایش می دهد. (مهارت ها ، فرهنگ ، اطلاعات ) تابع = دانش(عدلی ، ۹ :۱۳۸۴)گاندر و متس[۵۲] (۲۰۰۲) یکی از ویژگی های عملی دانش را گفتگو می داند قرن ها ،کتاب وظیفه ادامه مطلب…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان سرمایه …

جا که اجتماع یا شبکه ها مجزا از هم هستند ،کوته نظرند یا برخلاف منافع جامعه کار می کنند (سارقان ،کاتل های خرید و فروش مواد مخدر وغیره). عضویت دریک جامعه به غایت یکپارچه فوایدی دارد ولی در مقابل دارای هزینه های سنگینی نیز هست ودربعضی موارد این هزینه ها ادامه مطلب…

پژوهش – رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

۲٫بهبود شبکه های ارتباط اجتماعی در کار۳٫مشارکت کارکنان در تصمیم گیری۴٫ارزیابی عملکرد کار کنان به منظور ایجاد بازخورد کاری۵٫تشریح اهداف و رسالتهای سازمانی۶٫حذف موانع کاری۷٫تاکید بر جنبه هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می شود۸٫ایجاد سیستم های مناسب تشویق و تنبیه۹٫حذف تبعیضها و روابط نا مناسب افراد در محیط کار۱۰٫استقلال نسبی ادامه مطلب…

رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان- …

-کارگروهی و تشریک مساعی : کار با افراد از طریق اهداف مشترک مدلی که در بالا ارائه شده ، به صورت اصلاح نشده ، ابتدا توسط گلمن در سال ۱۹۹۸ ارائه شد ، سپس از طریق او و همکارانش در سال ۲۰۰۲ به شکل جدول ( ۲-۳ ) مورد اصلاح ادامه مطلب…

رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان- …

حل مسائل واقعیشناسایی عملکرد خروجی ها بر مبنای بهترین ها در طبقه (موضوع مورد نظر ) بدون قدرت درک و آگهی توسعه درست و واقعی اندازه‌گیری بهره وری درک نمودن وضعیت رقابت تغییر تدریجیارتباط پایین درخور رقابتی شدن   ارتباط بالاایده های اساسی با عملکرد ثابت شده به طور داخلی ادامه مطلب…