بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر …

با توجه به جدول ۴-۱۸ میتوان مدل نهایی این تحقیق را ارائه نمود. همانگونه که در شکل مشاهده میشود روابط تأیید شده با رنگ کامل و روابط تأیید نشده بصورت نقطه چین نمایش داده شده است. شکل ۴-۸- نتیجه نهایی از مدل مفهومی تحقیق فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری هر تحقیق ادامه مطلب…

مقاله – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۹

نگرش کارکنان کسب هویت از ارزشهای سازمانی؛ میزان رضایت؛ نرخ ترک خدمت کارکنان؛ متوسط زندگی مفید کارکنان. خلاقیت کارکنان توانایی خلاقیت کارکنان؛ درآمد حاصل از فکرهای خلاقانه کارکنان، دانش، مهارت و تخصص کارکنان، روحیه کارآفرینی کارکنان، شایستگی مرتبط با کار همانطور که گفته شد سرمایه انسانی هم مانند سرمایه فکری ادامه مطلب…

رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه …

مطالعات انجام شده جو سازمانی مدارس به چهار گروه زیر تقسیم می نماید :۱- مطالعات هالپین و کرافت شناخته شده ترین مفهوم پردازی و اندازه گیری از جو سازمانی است که به مطالعه رفتار تعاملی معلم – معلم و معلم – مدیر می پردازد . رویکردی که آنان برای توضیح ادامه مطلب…

پژوهش – رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر …

برنامه ریزی و هدف گذاری : درجه ای که اعضای مدرسه مراحل آینده را برنامه ریزی می کنند و در عمل هدف گذاری سهیم می شوند .مهارت های رهبری و مدیریت : سطح کلی توانایی مدیران مدارس ، ناظران و دیگر رهبران در هدایت و انجام وظایف اصلی مدرسه .تاکید ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان سرمایه …

۲-۲-۵-۱-۱۰- کار پاره وقت سازمانها به هنگام افزایش تقاضای نیروی کار ،از کارکنان پاره وقت استفاده می نمایند بر این اساس افراد ساعاتی از ایام روز یا هفته و یا ماه را جهت خدمت به سازمان اختصاص می دهند و به دلیل این که کار پاره وقت مزایایی از جمله بیمه ادامه مطلب…

دسترسی متن کامل – رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان …

پورتر[۹۰] تعهد را بر اساس نیروی کلی همانندسازی(تعیین هویت)و مشارکت یک فرد در سازمان تعریف می کند. در این دیدگاه تعهد ناشی از سه عامل می شود:۱-قبول اهداف و ارزشهای سازمان۲-تمایل به همکاری با سازمان برای کسب اهدافش ۳-میل به باقی ماندن در سازمان. (استیزر، ۱۹۸۹ ، صص ۵۷۷-۵۷۶). در این دیدگاه ،تعهد ادامه مطلب…

مضامین کلیدی در مفهوم چابکی

  به نقل از جعفر نژاد و شهائی (۱۳۸۶) : برای چابکی در سازمان، چهار مفهوم کلی تعریف می شود:مدیریت شایستگی‌های کلیدی، سازمان مجازی ، قابلیت نوسازی سازمان ، و سازمان دانش محور . مدیریت شایستگی‌‌های کلیدی: نخستین ‌مفهوم نهفته در پارادایم چابکی، شایستگی‌های کلیدی است. مثلا، شایستگی‌های‌ کلیدی ‌نیروی ادامه مطلب…

مدل چابکی سازمانی

  اجزای این مدل در زیر به تشریح آورده می شود: -رهبری: شروع مدل با رهبری به عنوان اساس حمایت از کارمندان در ایجاد رابطه با مشتریان و تامین کنندگان است. . این کار می‌تواند توانایی درکنترل مداوم تغییر و نیز نظارت بر فرصتها و تهدیدها را شامل گردد. شریف ادامه مطلب…