تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس و مخاطرات اخلاقی، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهد. مقالات متعددی ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی

: سازمان های عصر حاضر با نگاه راهبردی به منابع انسانی آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر دارند و بیش از پیش به تعهد و دلبستگی کارکنان توجه دارند. در جامعه امروز تعهد کارکنان و ارتقاء سازمانی به صورت یکی از مهم ترین اهداف سازمان و ادامه مطلب…

بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۴۴

۰٫۵۰۳ اعتماد   با توجه به جدول (۴-۴۱) معادله رگرسیون به صورت زیر خواهد بود:Ŷ=-۰٫۸۴۷ +۰٫۰۱۷۳X1 +۰٫۰۳۲۷X2+0.019X3+ 0.528 X4+0.503X5در جدول (۴-۴۱)، ستون ضرایب استاندارد شده نشان می دهد که کیفیت محصول و پس از آن اعتماد به وب سایت بیشترین تاثیر را بر تمایل و تصمیم به خرید آنلاین دارا می ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۴۵

بر اساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی در سطح اطمینان ۹۵ درصد فرضیه پژوهش مورد تائید قرار گرفت لذا قیمت مناسب و ارزانتر بودن محصول در مقایسه با خرید سنتی بر تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت تاثیرگذار بوده و شدت رابطه بین دو متغیر ۴/۴۳ ادامه مطلب…

پژوهش – بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۹

۷ ۸۰۹/۰ تصمیم خرید ۷ ۸۴۸/۰ تکرار خرید ۶ ۷۹۲/۰ ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده نشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه های پژوهش است.۳-۶) روش تجزیه و تحلیل داده ها:تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای ادامه مطلب…

دسترسی به منابع مقالات : بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با …

چون حجم یا اندازه اکثر جامعه های تحقیقی بسیار بزرگ است بنابراین اندازه گیری ویژگی طرح پژوهش برای تک تک افراد یا عناصر جامعه غیر ممکن است. خوشبختانه به طور معمول اندازه گیری ویژگی مورد پژوهش برای تک تک اعضای جامعه ضروری نیست بلکه کافی است تا نمونه ای از ادامه مطلب…

تاثیر پرداخت الکترونیکی مالیات بر میزان رضایتمندی مودیان مالیاتی مطالعه موردی (اداره …

اضافه مینماید این جریان روند رو به بلوغ و تکامل خود را طی نموده، به طوری که برخلاف سنوات قبل برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ مراجعه حضوری مودی به منظور تسلیم اظهارنامه الکترونیکی قطع شده و سازمان در واقع دریافت فیزیکی اظهارنامه را شبیه سازی نموده و کاربران دارای ادامه مطلب…

تاثیر پرداخت الکترونیکی مالیات بر میزان رضایتمندی مودیان مالیاتی مطالعه موردی (اداره کل امور مالیاتی …

کل ۹۳۲/۰ ۳-۸ جامعه و نمونه آماری تحقیق نخستین گام در فرایند گرد آوری داده ها ، تعریف جامعه آماری آن می باشد.یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک می باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک ادامه مطلب…

نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری- قسمت ۹

موسیقی سنتی و ملی ایران یکی از بی آلایش ترین و ساده ترین انواع موسیقی از حیث زیبائی است و دارای دستگاه ها و ردیف های روائی مختلفی است. این موسیقی حسی از سرزندگی و احساس شجاعت و غرور را به همراه می آورد که بسیار دلنشین و توأم با ادامه مطلب…