بررسی تأثیر آموزش خود تحولی بر تحول اخلاقی نوجوانان شهر اصفهان و تعیین رابطه ی تحول اخلاقی با …

: یکی از ابعاد عمده رشد اجتماعی انسان، تحول اخلاقی است. رشد ارزشها و باورهای اخلاقی پدیده بسیار پیچیده ای است که باید جوانب مختلف شناختی, روانی , رفتاری و فرهنگی اجتماعی آن مورد توجه قرار گیرد. شکل گیری اخلاق و تحول آن در کودکان و نوجوانان در نظریه ها و ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین هوش هیجانی ومهارتهای ارتباطی با عملکرد شغلی سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا

سازمان های امروزی به راحتی کالا ها  و مواد اولیه مورد نیاز خود را از سایر سازمان ها و کشورهای دیگر تامین می کنند و تنها منبعی که به سهولت در شکل ایده آل آن قابل مبادله نیست نیروی انسانی است به طوری که میتوان گفت مهمترین سرمایه رقابتی یک ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی

: سازمان های عصر حاضر با نگاه راهبردی به منابع انسانی آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر دارند و بیش از پیش به تعهد و دلبستگی کارکنان توجه دارند. در جامعه امروز تعهد کارکنان و ارتقاء سازمانی به صورت یکی از مهم ترین اهداف سازمان و ادامه مطلب…

بررسی میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه و رابطه علائم این اختلال با کیفیت زندگی در بازماندگان

در این فصل ابتدا به معرفی، تعریف و بررسی اختلال استرس پس از ضربه، سیر تاریخی این اختلال، علائم اختلال، اختلال استرس پس از سانحه در کودکان، شیوع اختلال، مدل های اختلال، اختلال فشار روانی حاد، علائم فشار روانی حاد پرداخته می شود. در بخش بعدی به بررسی مفهوم کیفیت ادامه مطلب…

تأثیر روش تدریس تفکر انتقادی بر خلاقیت دانش‌آموزان سوم متوسطه رشته علوم انسانی در درس جامعه‌شناسی

: یکی از ویژگی های اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نیروی تفکر است به عبارت دیگر انسان می تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور متفاوت از نیروی تفکر خود استفاده کند (شریعتمداری، 1379). اگرچه علاقه به توسعه توانایی های ادامه مطلب…

بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

Kearns & Lederer, 2003; Spender & Grant, 1996). از آنجائیکه سرمایه های فکری و اطلاعاتی بطور عمیق در ذهن انسانها محصور است لذا درجه بالایی از قابل حمل بودن را دارا هستند و در نتیجه مهمترین نیاز برای یک سازمان جذب و محافظت از کارمندان دانشی برجسته سازمان میباشد (Drucker, ادامه مطلب…

تحقیق – بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۲

۲-۲-۱-۳- پروتوتایپ و کهنالگوپروتوتایپ(Prototype) با ترجمه فارسیِ نمونه نخستین، پیشالگو، الگو، صورت نوعیه، صورت مثالی، ایده و نمونه اعلی؛ ازدیگر مفاهیم نزدیک به کهنالگو است. «این واژه به الگویی اطلاق میشود که مرجع یک سلسله اشیاء است به خاطر شباهت آنها به این الگو»(کهنموییپور، ۱۳۸۱ : ۶۸۰) و یا «هر ادامه مطلب…

بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۶

«گفت این آتش چرا کردهاند؟ گفت اینها همه ماهپرستند. چون ماه نهان شود اینها برین هیکل آتش کنند… تا راه غلط نکند»(طرسوسی، ۱۳۵۶: ج۲/۳۴۶- ۴۳۷). «ایشان گفتند … ما ماه میبینیم و میپرستیم»(همانجا: ۴۴۳). برای مثالهای دیگر نک: (همانجا: ۴۱۵ و ۴۲۵)خورشید یکی دیگر از اجرام سماوی است که مناطق ادامه مطلب…

بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی- قسمت ۹

۳- ۴٫ کهنالگوی قهرمان در داستان اسکندرقهرمان تجلی آرزوهای بشر برای غلبه بر مشکلات و موقعیتهای دشوار و رسیدن به اهدافی است که دور از دسترس مینماید و تا آرزوها و خواسته های نامتناهی بشر وجود دارد، در هر زمان و هر مکانی قهرمان پروری و ظهور و تولّد قهرمان ادامه مطلب…

بررسی کهن الگوهای داراب نامه طرسوسی

طرسوسی در دارابنامه، بارها هدف اسکندر از سفر را تبلیغ اسلام میداند و این امر ناشی از خلط زمان و مکان در روایات اینگونه است. «اسکندر بفرمود تا بزرگان شارستان را بخواندند و دین اسلام بر ایشان عرضه کردند»(طرسوسی، ۱۳۵۶: ج۲/۳۵۶) . در نامه بوراندخت به اسکندر آمده است: «این طریق ادامه مطلب…