بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، …

۲-۲-۳- استرس و سلامت عمومیسواتی مهتا[۳۳۷] و همکاران (۲۰۱۱) اثر بخشی درمان شناختی رفتاری را در بهبود پیامدهای روان شناختی بیماران جسمی مبتلا به ضایعه نخاعی از جمله اضطراب، افسردگی، مقابله با استرس و سازگاری با ناتوانی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که درمان شناختی رفتاری می‌تواند به ادامه مطلب…

شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها …

شکل(۳-۴) اندازه گیری قد ایستاده………………………………………………………………………………………………………………………۲۸شکل(۳-۵) اندازه گیری قد نشسته……………………………………………………………………………………………………………………….۲۸شکل(۳-۶) اندازه گیری طول ران………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹شکل(۳-۷) اندازه گیری طول ساق پا……………………………………………………………………………………………………………………۲۹شکل(۳-۸) اندازه گیری طول دو دست………………………………………………………………………………………………………………..۲۹شکل(۳-۹) اندازه گیری طول بازو……………………………………………………………………………………………………………………….۳۰شکل(۳-۱۰) اندازه گیری طول ساعد…………………………………………………………………………………………………………………..۳۰شکل(۳-۱۱) اندازه گیری طول کف دست…………………………………………………………………………………………………………….۳۰شکل(۳-۱۲) اندازه گیری طول آرنج تا نوک انگشت………………………………………………………………………………………………۳۱شکل(۳-۱۳) اندازه گیری عرض شانه…………………………………………………………………………………………………………………..۳۱شکل(۳-۱۴) اندازه گیری عرض ادامه مطلب…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان …

۲- اتحادیه های کارگری که در سال های دههْ ۱۹۳۰ شکل گرفت و بر مفهوم تعریف رضایت شغلی تأثیر به سزایی گذاشت .تعارض ها و درگیری های فراگیر بین مدیران کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی با کارگران ،و سرانجام رشد اتحادیه گرایی بود که تا آن زمان وجود نداشت ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان …

۶۰ ………………………… داشتن شانس برای ارتقا۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ داشتن تماس زیاد با مردم۸۳ ………………………… داشتن ساعات کار انعطاف پذیر اقتباس از (Hugick and leonard 1991)و بر این اساس پول[۵۷] عواملی مانند سن ،تفاوت های فرهنگی ،جنسیت ،تفاوتهای نژادی به خصوص در ایالات متحده را در احساس نسبت به شغل مؤثر می داند .واین ادامه مطلب…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان سرمایه …

نمودار ۲-۱۲ مدل رضایت شغلی بر اساس نظریات پول سپکتر (۱۹۹۷)پیامدها…………… حالت های روانشناختی …. ویژگی های اصلی شغلاقتباس از (paul.spector,1997:32)ویژگی ها توصیف ویژگی ها۱- تنوع مهارت ها تعداد مهارت های متفاوت برای انجام یک شغل۲- هویت شغل یک کارمند یک شغل یا قسمت عمدهْ یک شغل رابه تنهایی انجام می ادامه مطلب…

دسترسی به منابع مقالات : رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان …

-دیده شدن و ارتباط موثر:ارتباط موثر و تعاملی مدیر با کارکنان از طریق نظاره کردن بر کارکردشان و در جریان قرار گرفتن علائق آنها و اطلاع مدیر از چالشهای کارکنان و گوش دادن به آنها.-قدردانی:قدرشناسی باید دقیق و مشخص بوده و همچنین تخصیص پاداش به شکلی ملموس باشد که افراد ادامه مطلب…

پژوهش – رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان …

مدل رندال و کوت و بالفور و کسلررندال و کوت [۳۵] و بالفور و کسلر[۳۶] بر اساس یک الگو به رابطه بین دلبستگی به کار،دلبستگی شغلی، تعهد همانند سازی،تعهد پیوستگی و تعهد مبادله ای،میل به ماندن و قصد ترک خدمت به شرح شکل ذیل پرداخته اند:شکل (۲-۳) قصد ترک خدمت بر اساس الگوی ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان- …

مومنی (۱۳۸۵) مدل ۱ : ورودی ها : تعداد کارکنان،سرمایه فیزیکی سپرده ها-خروجی ها : وام های تجاری،وام به اشخاص،سرمایه گذاری در اوراق بهادار،وام های معوقمدل ۲ : تعـــداد کارکنـــان،سرمــــایه فیزیکی سپرده ها-خروجی ها:وام های تجاری، وام به اشخاص،سرمایه گذاری در اوراق بهادار،وام های معوق،کارمزدهای دریافتی،سپرده های دیداریمدل ۳ : ادامه مطلب…