تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس و مخاطرات اخلاقی، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهد. مقالات متعددی ادامه مطلب…

نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذیری اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت …

با توجه به تغییر و تحولات عصر حاضر و با ورود سازمان ها به اقتصاد دانش محور، امروزه نیروی انسانی به عنوان حیاتی ترین عنصر استراتژیک و اساسی ترین راه برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان محسوب می شود. از این رو، نیروی انسانی متهعد به اهداف و ارزش های ادامه مطلب…

طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند …

همانطور که در ۲-۵-۴ ذکر شد بسیار مهم است که کلیه روش های اندازه گیری، تعداد نمونه های لازم و نحوه گزارشدهی اندازه گیریها، مکتوب و مستند شوند. فعالیت مستندسازی روش های اجرایی کنترل کیفیت، در شرکت کاشی مرجان به طور کامل انجام شد و حدود ۶۰ دستورالعمل و رویه ادامه مطلب…

فایل دانشگاهی – طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند …

از آن جایی که کلیه حدود اعلام شده به عنوان حدود نقشه و پریودهای اندازه گیری بر اساس تجربه تعیین شده بودند، سازمان بعضاً با مشکلاتی نظیر کمبود داده ها برای تحلیل (به علت وجود فاصله زمانی زیاد بین دو اندازه گیری متوالی)، خارج شدن پـارامتر از کنترل در بسیاری ادامه مطلب…