دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

۲-۲-۳) سرمایه اجتماعی امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضاء یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، موجب تحقق ادامه مطلب…

رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس …

۰۱/۰ تلاش مازاد ۲۵/۰ ۴۸/۲ ۰۱/۰ همان گونه که مشاهده میشود مقدار F برابر با (۵۷/۱۵) در سطح معناداری (۰۱/۰) به دست آمده و چون این مقدار از (۰۵/۰) کمتر است لذا نتیجه میگیریم که بین متغیرهای پیش بین(مؤلفه های جو ) و متغیرملاک (اثربخشی) رابطه خطی وجود دارد . حال به ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس …

۲) حساسیت مدیران و معلمان به موضوع پژوهش که باعث شد تا چند بار به مدارس مراجعه نمایم و امنیت خاطر آنان فراهم گردد.۳-پایین بودن سطح دانش تخصصی مدیران در ارتباط با تئوری و مبانی نظری علم مدیریت.۴-تاثیر گذاری متغییر های مداخله گر شامل مؤلفه های سیاسی ،اجتماعی و قومی ادامه مطلب…

رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه …

علاقه بند،علی. (۱۳۷۱). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران :انتشارات بعثت.علاقه بند،علی. (۱۳۷۱). مقدمات مدیریت آموزشی. تهران :انتشارات بعثت.علاقه بند،علی.(۱۳۷۷). جو سازمانی مدرسه،فصلنامه مدیریت درآموزش و پرورش،شماره ۲۰٫علاقه بند،علی. (۱۳۷۱). مدیریت عمومی. تهران :انتشارات روان.عسگریان ،مصطفی. (۱۳۷۸). روابط انسانی و رفتار سازمانی.تهران :انتشارات امیرکبیر.قاسمی نژاد،افسر. (۱۳۸۱).تعیین رابطه ی جو سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی ادامه مطلب…

رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس …

در همان زمانی که لیکرت مشغول مطالعه بود یک گروه از محققان دانشگاه ایالتی اوهایو در مورد رهبری در حال مطالعه بودند مطالعات میدانی آنها نشان داد که دو نوع سبک رهبری وجود دارد :رفتار رهبر برای آشنا نمودن زیردستان با ساختار[۲۳]:رهبر به روشنی نقش زیر دست – رهبر را ادامه مطلب…

رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه …

مطالعات انجام شده جو سازمانی مدارس به چهار گروه زیر تقسیم می نماید :۱- مطالعات هالپین و کرافت شناخته شده ترین مفهوم پردازی و اندازه گیری از جو سازمانی است که به مطالعه رفتار تعاملی معلم – معلم و معلم – مدیر می پردازد . رویکردی که آنان برای توضیح ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی …

اشنایدر (۱۹۸۳) هنجارها و ارزش های سازمانی را به سه سطح طبقه بندی می کند :الف : سطح یک شامل هنجارهایی است که اغلب قابل مشاهده بوده ولی اندازه گیری آنها مشکل است مانند انتظارات غیر رسمی اعضای یک سازمان .ب : سطح دو شامل ارزشهاست . ارزشها ادراک های ادامه مطلب…

رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی …

۱٫ از یافته های مهم این تحقیق تاثیر قوی فرهنگ اجتماعی و به تبع آن فرهنگ سازمانی و جو سازمانی هر آموزشگاه در انتخاب سبک رهبری مدیران است .۲٫ سبک رابطه مدار و توجه به روابط انسانی در محیط کار با اثر بخشی آنان رابطه مستقیم دارد . مدیرانی که ادامه مطلب…

پژوهش – رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس …

منابع و ماخذ منابع فارسی ۸۴ منابع لاتین ۹۱  فصل اول : طرح تحقیقمقدمهقرآن کریم، بارها انسان را تشویق و ترغیب به تبیین و آشکار نمودن حقایق نموده است و خداوند متعال را حقیقت تمامی هستی معرفی می کند.“سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ”  (آیه ادامه مطلب…

رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید

بسم الله الرحمن الرحیم  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»گرایش :مدیریت آموزشیعنوان:رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلیداستاد راهنما:دکتر مسلم صالحیاستاد مشاور:دکتر عباداله احمدینگارش:حمید رضا ثابت اقلیدیتابستان ۱۳۹۰سپاسگزاری:حمد و سپاس بیکران خداوند ادامه مطلب…