دسترسی به منابع مقالات : رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی- قسمت ۱۰

۴ ـ حمایت از مصرف کنندگانشرکتهای بیمه قادر خواهند بود به طور الکترونیکی با مشتریان در مورد قیمت و مدت خدماتشان مذاکره کنند . البته این امر مشتریان را قادر خواهد ساخت قیمتها را با دیگران مقایسه کنند و اکنون بیمه گران به این عقیده چندان مشتاق نیستند . به ادامه مطلب…

بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۴۴

۰٫۵۰۳ اعتماد   با توجه به جدول (۴-۴۱) معادله رگرسیون به صورت زیر خواهد بود:Ŷ=-۰٫۸۴۷ +۰٫۰۱۷۳X1 +۰٫۰۳۲۷X2+0.019X3+ 0.528 X4+0.503X5در جدول (۴-۴۱)، ستون ضرایب استاندارد شده نشان می دهد که کیفیت محصول و پس از آن اعتماد به وب سایت بیشترین تاثیر را بر تمایل و تصمیم به خرید آنلاین دارا می ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۴۵

بر اساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی در سطح اطمینان ۹۵ درصد فرضیه پژوهش مورد تائید قرار گرفت لذا قیمت مناسب و ارزانتر بودن محصول در مقایسه با خرید سنتی بر تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت تاثیرگذار بوده و شدت رابطه بین دو متغیر ۴/۴۳ ادامه مطلب…

بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد و مقایسه تطبیقی آن با …

پمپ بنزین های مستقل این فروشندگان مستقل خود مستقیما وارد مذاکره و عقد قرارداد با عرضه کنندگان می شوند. پمپ بنزین های مستقل ۴۰% از کل بازار داخلی را تشکیل می دهند . آنها در مذاکرات با عرضه کنندگان بالا دستی دارای قدرت چانه زنی چندانی نبوده و همواره از ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان- قسمت ۷

در یک مطالعه در سال ۲۰۰۸ تیلور[۷۱] و دیگران معیارهائی چون بهبود کیفیت خدمات ، کاهش هزینه های تولید ، سازگاری محصول با تقاضای مشتری و سطوح سازگاری خدمات را به عنوان معیارهای عملکرد به کار برده و خاطر نشان می کنند که این متغیرهای فرعی از بین متغیرهائی انتخاب می ادامه مطلب…

تحقیق – رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان- قسمت …

ایجاد ابزارهای مدیریتی با هدف پیاده‌سازی آموزش‌ها و برنامه ریزی‌ها .شکل۲-۴ فرایند تحلیل اطلاعات در مدل بالدریج۲-۱-۸ مفهوم عملکرد از دیدگاه های مختلفعملکرد یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در تحقیق های مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب ادامه مطلب…

ابعاد چابکی

  بنگاه ها پدیده های پیچیده ای هستند که باید به صورت سیستماتیک دیده شوند و چابکی نیز مفهومی پیچیده است که برای دستیابی به آن چهار بعد پیشنهاد شده است که می توان آنها را به صورت سیستماتیک در نمودار         شماره ۲-۳  دید و بنگاه چابک را تعریف کرد ادامه مطلب…