تأثیر روش تدریس تفکر انتقادی بر خلاقیت دانش‌آموزان سوم متوسطه رشته علوم انسانی در درس جامعه‌شناسی

: یکی از ویژگی های اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نیروی تفکر است به عبارت دیگر انسان می تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور متفاوت از نیروی تفکر خود استفاده کند (شریعتمداری، 1379). اگرچه علاقه به توسعه توانایی های ادامه مطلب…

بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

در تبیین علل و انگیزه سرقت نظرگاه های متفاوتی طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. باید دید که سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی که آنها نیز ممکن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۱۰

سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه طولانی زیادی ندارد. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه ۱۹۹۰ به این سو در پایان نامه ها و مقالات دانشگاهی به ویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش با کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پوتنام و فرانسیس ادامه مطلب…

فایل دانشگاهی – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۵

سرمایه اجتماعی در سطح خرد نیز به دو بعد شناختی و ساختاری تقسیم شده است . بعد شناختی به بخش نامحسوس سرمایه اجتماعی مانند ارزشها ، عقاید ، نگرشها، رفتارها و هنجارهای اجتماعی میپردازد. این ارزشها شرایطی را در سازمان به وجود می آورند که افراد با پکدیگر همکاری نمایند ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران

 مفهوم دارایی نامشهودمفهوم سرمایه اجتماعیمدلهای سرمایه اجتماعیتفاوت سرمایه اجتماعی با دیگر مقوله های سرمایهایبرای هر یک از آیتمهای فوق، تعاریف مختلف ( از منظر محققان مختلف) ارائه شده و در برخی موارد، با بهره گرفتن از جداول و نمودار ها به خلاصه سازی و طبقه بندی نظرات مختلف ابراز شده ادامه مطلب…

عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک (مطالعه موردی متقاضیان …

زیرا، کودکان خردسال‌تر به خوبی کودکان بزرگتر، انطباق نمی‌پذیرند. این امر به خصوص وقتی جدی است که، افزایش تعداد کودکان زیر پنج سالگی را که گرفتار طلاق می‌شوند، مشاهده شود. یک معضل عمده، این است که کودکان توسط پدر و مادرهایشان، به عنوان حربه‌ای علیه یکدیگر استفاده می‌شوند. این معضل. ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان- قسمت ۳

محققان در زمینه اعتماد، تحقیقات گسترده ای انجام داده اند، به عنوان مثال محققان در رشته های فیزیک، روانشناسی، جامعه شناسی، مبادلات اقتصادی، تئوری سازمان و تئوری اطلاعات بر روی این بحث کار کرده اند، اما از آنجا که اعتماد یک مفهوم چندبعدی است، هر یک از محققان آن را ادامه مطلب…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی بررسی رابطه میان سرمایه …

جا که اجتماع یا شبکه ها مجزا از هم هستند ،کوته نظرند یا برخلاف منافع جامعه کار می کنند (سارقان ،کاتل های خرید و فروش مواد مخدر وغیره). عضویت دریک جامعه به غایت یکپارچه فوایدی دارد ولی در مقابل دارای هزینه های سنگینی نیز هست ودربعضی موارد این هزینه ها ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری- قسمت ۸

۲-۳-۳ تاریخچه موسیقی موسیقی هرگز از سیر اندیشه و تفکر آدمی دور نبوده است و به همین دلیل برای دستیابی به روند معقول تکامل آن، چاره‌ای نداریم جز آن که از ابتدا و از میان زندگی انسان‌های نخستین و سرزمین‌های مختلف به دنبال یافتن رخدادها و حوادثی باشیم که در ادامه مطلب…

نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری- قسمت ۳

۵-۳ پیشنهادات تحقیق ۶۰۵-۴ محدودیت های پژوهش ۶۴منابع ۶۵پیوست ها ۶۷فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۳-۱: جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه ۴۳جدول ۳-۲: پایایی پرسشنامه محقق ساخته ۴۵جدول۳-۳:مصاحبه ها ۴۶جدول ۴-۱: فراوانی پاسخگویی افراد به سئوالات پرسشنامه ۴۹جدول ۴-۲: بررسی شاخص های توصیفی(محاسبات میانگین، چولگی و کشیدگی) سئوالات پرسشنامه ۵۲جدول ۴-۳ ادامه مطلب…