شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران

: امروزه دیدگاه ها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمان ها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمان ها محصول و معلول محدودیت هاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواسته هاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات ادامه مطلب…

شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران با تاکید بر اصول …

: امروزه دیدگاه ها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمان ها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمان ها محصول و معلول محدودیت هاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواسته هاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات ادامه مطلب…

تحلیل فقهی اجاره به شرط تملیک احکام و آثار آن- قسمت ۳

ثمره بحث: اگر اشکال قبل بشود همان جوابی که قبلا بیان شد کافی است و محتاج جواب دیگری نیستیم.کسانی که این دو اشکال را جدای از هم دانسته اند چنین استدلال می‌کنند که در ضمن عقد شرطی بیان شده که این شرط بر خلاف مقتضای عقد است. عقد اجاره برای ادامه مطلب…

تحلیل فقهی اجاره به شرط تملیک احکام و آثار آن- قسمت ۴

کسانی که اجاره بودن اجاره به شرط تملیک را قبول ندارند، این ادله را نقد کرده و اجاره بودن اجاره به شرط تملیک را قول قابل قبول ندانسته اند.اشکال بر دلیل اولکه تبادر بود شاید در نقد این وجه بتوان گفت که تبادر قاعده و ضابطه خاصی ندارد هر کس ادامه مطلب…

تحلیل فقهی اجاره به شرط تملیک احکام و آثار آن

  قرارداد قرارداد اجاره به شرط تملیک، با رعایت شرایط صحت معاملات (ماده ۱۹۰ ق.م) و قواعد حاکم بر اجاره «قوانین روابط موجر و مستاجر، سال‌های ۵۶ و ۶۲»[۱۴۱] منعقد و روابط حقوقی طرفین، مطابق آن مشخص می‌شود. بنابراین لازم است هرگونه پیش‌بینی در این قرارداد لحاظ گردد تا حتی الامکان ادامه مطلب…

فایل – قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزاتحلیل فقهی اجاره به …

۲-عبارت ماده ۶۴ آیین نامه با صراحت نوع شرط را مشخص می کند. در این ماده چنین آمده است:«در قرارداد اجاره به شرط تملیک، باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره، در صورتی که کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزاتحلیل فقهی اجاره به …

تفاوت در قصد: به این بیان که قصد در اجاره معمولی، مطلق انتقال منفعت می‌باشد بر خلاف اجاره به شرط تملیک، که قصد طرفین علاوه بر انتقال منفعت، انتقال عین هم می‌باشد. البته در این تفاوت، تعبیرات نویسندگان با هم فرق دارد. برخی معتقدند که در اجاره به شرط تملیک ادامه مطلب…

قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزاتحلیل فقهی اجاره به …

چنین هزینه‌هایی به هنگام معامله بر عهده مالک خواهد بود. مع الوصف از آن‌جا که لزوم پرداخت هزینه‌های فوق توسط مالک از قواعد آمره حقوقی نیست، تراضی بر خلاف آن، به نحوی که مسؤولیت پرداخت با منتقل آلیه باشد، هیچ منعی ندارد. بدین ترتیب در معاملات طرفین می‌توانند هزینه‌های ناشی ادامه مطلب…