بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

Kearns & Lederer, 2003; Spender & Grant, 1996). از آنجائیکه سرمایه های فکری و اطلاعاتی بطور عمیق در ذهن انسانها محصور است لذا درجه بالایی از قابل حمل بودن را دارا هستند و در نتیجه مهمترین نیاز برای یک سازمان جذب و محافظت از کارمندان دانشی برجسته سازمان میباشد (Drucker, ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۱۰

سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه طولانی زیادی ندارد. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه ۱۹۹۰ به این سو در پایان نامه ها و مقالات دانشگاهی به ویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش با کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پوتنام و فرانسیس ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۱۱

۳-۱ مقدمه هر تحقیق و پژوهشی با یک مساله آغاز میگردد. مساله تحقیق موجب ایجاد سوالهایی در ذهن محقق گردیده که به ارائه فرضیه منجر میگردد. بنابراین وظیفه اصلی هر محقق، بررسی و پژوهش برای تایید یا رد فرضیه هاست. برای پاسخ به سوالات تحقیق و نتیجهگیری در خصوص داده ادامه مطلب…

فایل دانشگاهی – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۵

سرمایه اجتماعی در سطح خرد نیز به دو بعد شناختی و ساختاری تقسیم شده است . بعد شناختی به بخش نامحسوس سرمایه اجتماعی مانند ارزشها ، عقاید ، نگرشها، رفتارها و هنجارهای اجتماعی میپردازد. این ارزشها شرایطی را در سازمان به وجود می آورند که افراد با پکدیگر همکاری نمایند ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۷

برای ایجاد اقتدار و سرمایه اجتماعی هم باید به عوامل فردی و هم به عوالم سازمانی به ویژه عوامل بیرونی سازمانی که در متن به آن اشاره شده توجه شود. ۲-۷ سرمایه اجتماعی و توانمندی پلیس این گونه اذعان شده است که سرمایه اجتماعی مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۸

دارایی زیرساختاری:تکنولوژی، فرایندها و روش های کاری سرمایه سازمانی:دارایی فکری، نوآوری، فرایندها و دارایی فرهنگی سرمایه ساختاری:دانش موجود در تکنولوژی اطلاعات سرمایه ساختاری:دارائیهای غیرانسانی یا قابلیت‌های سازمانی مورد نیاز برای تحقق نیازمندیهای بازار دارایی فکری :دانش فنی، مارکهای تجاری و حق ثبت محصولات سرمایه نوسازی و توسعه:حق ثبت محصولات و ادامه مطلب…

مقاله – بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران با …

در صورت استفاده از مدل با اثرات، سؤال بعدی این است که آیا مدل با اثرات ثابت مناسب است یا مدل با اثرات تصادفی؟ برای پاسخ به این سؤال از آزمون هاسمن استفاده‌شده است. فرض صفر و فرض مقابل در آزمون هاسمن به شرح ذیل است:مدل با اثرات تصادفی مناسب ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند (مطالعه موردی …

در سالهای اخیر تحقیقات هوش مصنوعی، برای پدیدآوری نرم افزارهایی که بتوانند فکر کنند، آغاز گردیده است و در این میان انسان در جستجوی سیستمهایی مشابه انسانهای کارشناس میباشد. لذا به عنوان شاخهای از رشته وسیع هوش مصنوعی، تصور سیستم خبره، تصور برنامه کامپیوتری بود که توانایی جایگزینی با فرد ادامه مطلب…

تاثیر پرداخت الکترونیکی مالیات بر میزان رضایتمندی مودیان مالیاتی مطالعه موردی (اداره کل امور مالیاتی …

: در مدل سازی معادلات ساختاری، آماره کای اسکویر، روش سنتی برای ارزیابی برازش کل مدل می‌باشد. بر اساس این آماره، فرض صفر این است که مدل به طور کامل با داده‌های جامعه آماری برازش دارد. زمانی که آماره کای اسکویر از نظر آماری معنی‌دار باشد منجر به رد این ادامه مطلب…

تاثیر پرداخت الکترونیکی مالیات بر میزان رضایتمندی مودیان مالیاتی مطالعه موردی (اداره کل …

دولت الکترونیکی ازجمله نرم افزار دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی و پرداخت الکترونیکی آن دنبال کند و با بهره گرفتن از برنامه ها، نرم افزار ها و سایت های کاربردی تعامل گرا و یکپارچه کردن این برنامه ها فرایندهای اداری مورد نظر خود را اتوماسیون و اجرا کند.با بهره گرفتن از ادامه مطلب…