شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بنگاه­های کوچک و متوسط (SME) در صنعت نرم افزاری ایران

نگهداری و تقویت وفاداری مشتری در راستای محصولات یا خدمات یک شرکت، عموما نکته اصلی و مرکزی فعالیت های بازاریابی شده است(دیک و بوسو،1994). وفاداری مشتری، می ­تواند منجر به هزینه های بازاریابی پایین­تر شود،  مشتریان بیشتری را جذب کند، و روی معامله موثرباشد (آکر، 1997). مدیران با شناخت نسبت ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی …

در قید ساعات اداری وجود رابطه نزدیک و تنگاتنگ بین بانکی نبود رابطه نزدیک و مرتبط بین بانکی به دلیل استفاده از رایانه ،حجم کاغذ و نیروی انسانی به شدت کاهش می یابد. به دلیل وجود ساختار مبتنی بر کاغذ،به تعداد زیادی نیروی انسانی نیاز دارد. منبع:انتقال الکترونیکی وجوه بانکداری الکترونیک ۲-۱-۷)بانکداری ادامه مطلب…

منابع مقالات علمی : رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی- قسمت ۴

روش های مختلفی برای جبران خسارت زیان دیده وجود دارد که هر یک می تواند بار مالی و تعهد متفاوتی را برای بیمه گر در پی داشته باشد. قانون بیمه و در مواردی قراردادهای بیمه نحوه جبران خسارت را توسط بیمه گر تعیین نموده اند.ماده ۱۹ قانون بیمه ، قاعده ادامه مطلب…