شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران

: امروزه دیدگاه ها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمان ها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمان ها محصول و معلول محدودیت هاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواسته هاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات ادامه مطلب…

شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران با تاکید بر اصول …

: امروزه دیدگاه ها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمان ها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمان ها محصول و معلول محدودیت هاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواسته هاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات ادامه مطلب…

تحقیق – بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی …

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدارسطح معنی داری کمتراز پنج صدم می باشد. به همین دلیل با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه پژوهش تائید می شود و این رابطه معنادار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان ادامه مطلب…

پژوهش – بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری …

سهولت استفاده درک شده شکل ۲-۳-۱):اجزا و روابط مدل پذیرش تکنولوژی دیویس عناصر اصلی مدل به شرح زیر می باشند:( ۱۸, ۲۰۰۶ Vainio, )سودمندی درک شده: به عنوان میزانی که فرد اعتقاد دارد ، استفاده از یک سیتم خاص ، عملکرد شغلی اش را ارتقا خواهد داد، تعریف شده است. ادامه مطلب…

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در بانک های …

هزینه مالی تأثیر مثبتی در قصد استفاده از بانکداری موبایلی دارد.کروز[۶۵] (۲۰۱۱) “موانع درک شده در پذیرش خدمات بانکداری موبایلی را بررسی کرده “و اثبات کردند که بیشتر شرکتها که از خدمات بانکداری موبایلی استفاده نمی کنند دلایل عدم استفاده آنها درک مربوط به هزینه ،ریسک و مزیت نسبتاً ضعیف و ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری …

یکی از پیشرفتهای جدید در زمینه تجارت موبایل استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا روی دستگاه موبایل می باشد. زبان برنامه نویسی جاوا که توسط شرکت سان برای رایانه های رومیزی طراحی شده است، سرور این مزیت را دارد که بطور مستقل از هر گونه بستر بوده و برای اجرا نیازمند سیستم ادامه مطلب…

فایل دانشگاهی – بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی …

‏اروپایی‌ها، طرفداران پر و پاقرص تکنولوژی هستند اما فقط به منظور آسانتر کردن زندگی برای افراد و دور کردن سختی وظایف و فعالیت‌های ناخوشایند. ارباب رجوع، آن سازمان‌هایی را ترجیح می‌دهد که بیشترین آسایش را فراهم می‌کند. همچنانکه اینترنت شروع به ‏توسعه کرد، انتظارات ارباب رجوع نیز بیشتر شد. کار‌بران ادامه مطلب…

پژوهش – بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری …

ابعاد ریسک تعریف ریسک کارایی خطر وجود نقایصی در کارایی محصول خریداری شده ریسک مالی خرید از دست دادن پول یا خرید محصول گران ریسک امنیتی عدم کنترل معاملات و اطلاعات مالی ریسک حریم خصوصی خطر افشای اطلاعات شخصی مشتری اسدی ۱۳۸۵ ،۱۶٫ریسک محصول (کارایی): ریسکی که در ارتباط با خود ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی …

در قید ساعات اداری وجود رابطه نزدیک و تنگاتنگ بین بانکی نبود رابطه نزدیک و مرتبط بین بانکی به دلیل استفاده از رایانه ،حجم کاغذ و نیروی انسانی به شدت کاهش می یابد. به دلیل وجود ساختار مبتنی بر کاغذ،به تعداد زیادی نیروی انسانی نیاز دارد. منبع:انتقال الکترونیکی وجوه بانکداری الکترونیک ۲-۱-۷)بانکداری ادامه مطلب…

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری …

با بهره گیری از فناوری دیجیتال، قابلیت نمومه گیری صدا به صورت صفر و یک و انتقال آن بر روی شبکه بی سیم برای انتقال به تلفن دیگری، از همین نسل و یا تلفنهای سنتی که در آنجا به موجهای صوتی تبدیل می شود، در این نسل موجود است. ویژگی ادامه مطلب…