تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس و مخاطرات اخلاقی، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهد. مقالات متعددی ادامه مطلب…

بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران با …

۱۳۸۹ انتخاب پرتفوی با بهره گرفتن از مدل فازی چند هدفه و غیرخطی امکان‌پذیر است. ۴۱ انتخاب و بهینه‌سازی سبد سهام با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک بر اساس تعاریف متفاوتی از ریسک گرکز و همکاران ۱۳۸۹ الگوریتم ژنتیک طراحی ‌شده در تکرارهای مختلف از بهینگی و ثبات بالایی برخوردار ادامه مطلب…

متن کامل – پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی- …

نظریه امتیاز انحصارینظریه نوآورینظریه کارایی مدیریت (رودپشتی، صالحی، ۱۳۹۲ )۲-۱۵٫ روش‌های سنتی تجزیه‌وتحلیل قیمت در بورسیکی از حساسیت‌های مهم هر جامع‌های، بهره‌وری سرمایه است. معمولاً سرمایه‌گذاری در اقتصاد حول محور، بدون مدیریتی صحیح که تضمین‌کننده حفظ سرمایه ارتقای بهره‌وری آن است نمود پیدا می‌کند، امـا در اقتصـاد مبتـنی بر بـازار، ادامه مطلب…