تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس و مخاطرات اخلاقی، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهد. مقالات متعددی ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران …

۴) گواهی‌های سپرده‌ی منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری؛۵) هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری؛۲-۲-۲۲- اطلاع‌رسانیمدیران برای اطلاع‌رسانی و ارائه‌ خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران تارنمای مجزایی برای صندوق طراحی کرده یا قسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص می‌دهند (امید نامه و اساسنامه ادامه مطلب…