شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران

: امروزه دیدگاه ها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمان ها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمان ها محصول و معلول محدودیت هاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواسته هاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات ادامه مطلب…

شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران با تاکید بر اصول …

: امروزه دیدگاه ها و دلایل متعددى پیرامون پیدایش سازمان ها وجود دارد، اما بطور کلی میتوان گفت پیدایش سازمان ها محصول و معلول محدودیت هاى انسان می باشد. بدین معنى که انسان از سویى داراى نیازها و خواسته هاى نامحدودى می باشد و از سویى دیگر منابع و امکانات ادامه مطلب…

نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری- قسمت ۳۴

۱۸/۳ ۳۷/۱۰ ۴ ۰۳۵/۰ با توجه به داده های جدول ۴-۷ و سطح معناداری آزمون ( ۰۳۵/۰ =p ) و کوچکتر بودن آن از ( ۰۵/۰ p <) می توان نتیجه گرفت که آزمون معنادار می باشد. یعنی گسترش دانش موسیقی در جذب گردشگر تاثیر دارد. همچنین مقدار میانگین کسب ادامه مطلب…

نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری- قسمت ۳

۵-۳ پیشنهادات تحقیق ۶۰۵-۴ محدودیت های پژوهش ۶۴منابع ۶۵پیوست ها ۶۷فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۳-۱: جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه ۴۳جدول ۳-۲: پایایی پرسشنامه محقق ساخته ۴۵جدول۳-۳:مصاحبه ها ۴۶جدول ۴-۱: فراوانی پاسخگویی افراد به سئوالات پرسشنامه ۴۹جدول ۴-۲: بررسی شاخص های توصیفی(محاسبات میانگین، چولگی و کشیدگی) سئوالات پرسشنامه ۵۲جدول ۴-۳ ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری- قسمت ۶

۲-۲-۵ فواید گردشگری گردشگری سبب ساز تعامل مابین فرهنگ ها، رشد اقتصادی و نیز افزایش تولید ناخالص ملی است. گردشگری عامل موثری در چرخش پولی و تولید سرمایه در کشور است. علاوه بر موارد فوق، گردشگری عامل مولد کار است. بسیاری از مشکلات مربوط به بیکاری جوانان در کشور ما ادامه مطلب…

تحقیق – رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان …

تسهیلات با سررسیدهای طولانی اعطاء نموده و نقدینگی را کاهش دهد و یا دارایی هایی با سررسیدهای کوتاه مدت تر را انتخاب و درجه بالایی از نقدینگی را تامین نماید؟ این ها سؤالاتی هستند که مدیران بانک ها همیشه با آن ها درگیرهستند (رستمی و همکاران ، ۱۳۹۰، ص ۲۰).باید ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی- قسمت ۸

پـرداخت به سهامداران عادی نیست مگر اینکه سود سهام نقدی سهامداران ممتاز قبلاً پرداخت‌شده باشد.ب: صاحبان سهـام ممـتاز در موقع انحلال شرکت نسبت به دارایی‌های آن دارای حق تقدم می‌باشند. همچنین آن‌ ها نسبت به دارندگان اوراق عرضه، معمولاً نرخ سود بیـشتری را بر سرمایه‌گذاری خود دریافت می‌نمایند و این ادامه مطلب…