شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بنگاه­های کوچک و متوسط (SME) در صنعت نرم افزاری ایران

نگهداری و تقویت وفاداری مشتری در راستای محصولات یا خدمات یک شرکت، عموما نکته اصلی و مرکزی فعالیت های بازاریابی شده است(دیک و بوسو،1994). وفاداری مشتری، می ­تواند منجر به هزینه های بازاریابی پایین­تر شود،  مشتریان بیشتری را جذب کند، و روی معامله موثرباشد (آکر، 1997). مدیران با شناخت نسبت ادامه مطلب…

طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند (مطالعه …

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳  با تعریف مقادیر بیانی در نظر گرفته شده برای هر پارامتر و نیز قوانین طراحی شده برای این سیستم، کد نویسی در این نرمافزار پایان مییابد و به راحتی میتوان با وارد نمودن داده های ورودی، ادامه مطلب…

طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند (مطالعه موردی کاشی مرجان)- …

تعیین پارامترهای کنترلی تعیین حدود کنترلی برای هر یک از پارامترها تعیین روش اندازه گیری و دستورالعملهای موردنیاز برای ثبت داده ها و انجام اقدامات اصلاحی تعیین سیاستها و استراتژیهای ارتقاء کیفیت آموزش تعیین ساختار اجرایی ۵-۲-۲- طراحی سیستم خبره جهت بکارگیری در کنترل آماری فرایندبرای ایجاد این سیستم خبره ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند (مطالعه موردی کاشی …

هدف اصلی از وظیفه اکتساب دانش، وظیفه تحلیل دانش و وظیفه استخراج دانش، در واقع تولید و تصدیق دانش مورد نیاز سیستم است. هر بار که سطح دانش موجود ثبت میشود باید دانش مورد تصحیح قرار گیرد و برای مرحله بعدی طراحی دانش آماده شود. علاوه بر روش متداول مصاحبه ادامه مطلب…

دسترسی متن کامل – طراحی و استقرار یک سیستم خبره فازی جهت بکارگیری در کنترل فرایند (مطالعه موردی کاشی مرجان)- …

۳-۵- ارائه مدلی برای یک سیستم خبره جهت بکارگیری در کنترل آماری فرایندبا در نـظر گرفتن کلیه مطـالب عنوان شده در این فصل، در این قسمت نحوه ایـجاد یک سیـستم خبره مرور میشود، که قرار است در کنترل آماری فرایند مورد استفاده قرار بگیرد. یکی از وجوه تمایز این تحقیق ادامه مطلب…