نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذیری اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت …

با توجه به تغییر و تحولات عصر حاضر و با ورود سازمان ها به اقتصاد دانش محور، امروزه نیروی انسانی به عنوان حیاتی ترین عنصر استراتژیک و اساسی ترین راه برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان محسوب می شود. از این رو، نیروی انسانی متهعد به اهداف و ارزش های ادامه مطلب…

ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی

گسترش رو به رشد سازمان ها و تسلط آنها بر تمامی جنبه های زندگی بشری در طول دوران حیات بر کسی پوشیده نیست. انسان امروزی برای انجام هر کاری نیازمند تشکیلاتی به نام سازمانها است و سازمان ها که خود ساخته و پرداخته دست انسان می باشند و برای رفع ادامه مطلب…

ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی- …

آیا تصمیم‌گیری، پدیده عجیب و ناشناخته ایست یا آنکه کار راحت و ساده ایست؟ هنوز معلوم نیست که چگونه، چه موقع و کجا تصمیم ساخته و پرداخته می‌شود. بقول مدیرعامل شرکت جنرال موتورز “اغلب سخت است که بگویم که چه کسی و چه موقعی تصمیم گرفته است و حتی چه ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – شبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر …

( COMSTRAT ): سیستمی برای تصمیمات استراتژیک بازاریابی با تاکید ویژه بر جایگـاهیابی رقابتی (ماتین هو و همکاران ۱۹۹۳‌، ۱۵۶).( MARSTRA ): سیستم هوش شبکهای برای توسعه استراتژیهای بازاریابی و ارزیابی فاکتورهای بازاریابی استراتژیک (‌لی ۲۰۰۰، ۱۵).( GLOSTRA ): سیستم هوش شبکه ای برای توسعه و بهبود استراتژیهای بازاریابی جهانی ادامه مطلب…

بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه …

۳-۱۵-۳- آزمون فرضیه‌ی سومبرای آزمون فرضیه‌ی سوم مسئله‌ی بهینه‌سازی تبیین و با بهره گرفتن از روش‌های خطی و غیرخطی (الگوریتم ژنتیک) حل می‌شود. بدین منظور تعداد ۶۶ سبد سرمایهگذاری تصادفی با اندازه‌های متفاوت و بدون جایگذاری تشکیل شده است. در مرحله انتهایی نیز توسط روش های خطی و غیرخطی به بهینهسازی ادامه مطلب…

متن کامل – بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران …

آیا روش الگوریتم ژنتیک جهت تشکیل پرتفویی بهینه از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در مقایسه با مدلهای سنتی توان بالاتری دارد؟۳-۴- فرضیات پژوهشفرضیه اول: پیش‌بینی بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدلهای رگرسیونی توان تبیین بالاتری دارد.فرض صفر و فرض مقابل برای فرضیه ادامه مطلب…

بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران با …

۱۳۸۹ انتخاب پرتفوی با بهره گرفتن از مدل فازی چند هدفه و غیرخطی امکان‌پذیر است. ۴۱ انتخاب و بهینه‌سازی سبد سهام با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک بر اساس تعاریف متفاوتی از ریسک گرکز و همکاران ۱۳۸۹ الگوریتم ژنتیک طراحی ‌شده در تکرارهای مختلف از بهینگی و ثبات بالایی برخوردار ادامه مطلب…

بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران با …

MOM: تفاوت بازده سهام برنده و بازنده (عامل توالی)طرح این مدل به علت استفاده از بازده تاریخی و نقش اثرگذار آن بر بازده سهام و بازده سبد سهام است. بنابراین متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش بر اساس مبانی نظری و همچنین پژوهش‌ها انجام‌شده در این حوزه گردآوری‌شدهاند.همان طور که ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران …

۴) گواهی‌های سپرده‌ی منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری؛۵) هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری؛۲-۲-۲۲- اطلاع‌رسانیمدیران برای اطلاع‌رسانی و ارائه‌ خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران تارنمای مجزایی برای صندوق طراحی کرده یا قسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص می‌دهند (امید نامه و اساسنامه ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس …

۲) حساسیت مدیران و معلمان به موضوع پژوهش که باعث شد تا چند بار به مدارس مراجعه نمایم و امنیت خاطر آنان فراهم گردد.۳-پایین بودن سطح دانش تخصصی مدیران در ارتباط با تئوری و مبانی نظری علم مدیریت.۴-تاثیر گذاری متغییر های مداخله گر شامل مؤلفه های سیاسی ،اجتماعی و قومی ادامه مطلب…