دانلود تحقیق در مورد سلاح های شیمیایی

همچنین از گلوله های که موجب آزار و خرابی بیش از نیاز می گردد. بحث حقوقی زیادی در این مورد وجود دارد که آیا این مقررات شامل سلاح های شیمیایی که در آینده تولید می گردد نیز می باشند یا خیر؟ همچنین شمول آن بر سلاح های شیمیایی غیر کشنده ادامه مطلب…

دانلود تحقیق در مورد حقوق بین الملل

تسلیحات ارائه شود، به منظور حفظ اصولی که برپا کرده‌اند و برای مشورت در خصوص ضروریات جنگی (مطابق حقوق بشریت) در سن پطرزبورگ گرد هم آیند.(روسو، ۱۳۶۹، ۱۳۲) با پذیرش این اعلامیه که مؤید حقوق عرفی نیز بوده است کاربرد پرتاب شونده های که دارای خسارت زیاد می باشد منع ادامه مطلب…

دانلود تحقیق در مورد شرایط آب و هوایی

این سلاح ها چه از لحاظ فنی و ماهیتی با یکدیگر متفاوتند. تعریف و ماهیت سلاح های شیمیایی عنوان شد اما در خصوص سلاح های میکروبی باید عنوان کنیم که همانگونه که که برخی به صراحت عنوان کرده اند «ارگانیسم های زنده یا مواد مسری ناشی از آنها که برای ادامه مطلب…

دانلود تحقیق با موضوع توسل به زور

۱۲۰۳ بودند . این قطعنامهها همانند قطعنامههای علیه عراق، همه بر اساس فصل هفتم منشور صادر شده بودند قطعنامه ۱۱۶۰ خواستار حل سیاسی مشکل کوزوو گردید و یک تحریم تسلیحاتی بر یوگسلاوی اعمال کرد. قطعنامه ۱۱۹۹ تأکید داشت که وخامت وضعیت کوزوو تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه است،‌خواستار پایان ادامه مطلب…

دانلود تحقیق با موضوع مداخله بشردوستانه

تعیین کننده عرف بین المللی میباشد که باید مورد بررسی قرار گیرد. مبحث اول: مداخله بشردوستانه مداخله بشردوستانه مفهوم مهمی در عرصه بین المللی و حقوق بینالملل بوده است و همواره یکی از مسایل اساسی مرتبط با گستره ممنوعیت توسل به زور جلوه گر شده است. در این مبحث با ادامه مطلب…

دانلود تحقیق با موضوع سازمان ملل متحد

کشورها بطور معمول در زمینه های اطلاعاتی، قضایی، مالی، اقتصادی و خدماتی (حمل و نقل) صورت میگیرد. چنانکه گفته شد تروریسم بین المللی از آن دسته از معضلاتی است که صلح و امنیت جهانی را با چالش جدی مواجه کرده است و مقابله با آن مستلزم اقداماتی هماهنگ و منسجم ادامه مطلب…

دانلود تحقیق با موضوع دفاع پیشدستانه

این حمله پیشدستی از وقوع یک حمله قریبالوقوع از سوی دولت های عربی صورت گرفته است. در این قضیه هم شورای امنیت و هم مجمع عمومی، پیشنهاد مربوط به محکومیت اسراییل را مبنی بر اقدامات تجاوزکارانه آن کشور رد کردند. و شورای امنیت علیرغم صدور قطعنامههای ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶ ادامه مطلب…

مقاله رایگان درمورد کشورهای در حال توسعه

نابودی این سیستم دارند. نمی‌توان توقع داشت که کلیه طرفین حول یک تز «منطقی» به توافق برسند بلکه در بهترین حالت «مرز»هایی قابل تعیین خواهند بود که به طور نسبی موجب رضایت خاطر تمامی جناح‌ها گردد و لازمه این رضایت سهم عادلانه‌ای است که از مجموعه منافع مادی این فعالیت ادامه مطلب…

دانلود تحقیق با موضوع توسل به زور

عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص ساخت دیوار توسط اسراییل در سرزمین شرقی از جمله بیتالمقدس شرقی اظهار نظر کند، اقدام به صدور رای نمود که در رای صادره به نکات پرارزشی اشاره کرده است:با ۱۴ رای موافق در برابر یک رای مخالف به عدم مشروعیت ساخت ادامه مطلب…

مقاله رایگان درمورد کشورهای پیشرفته

کنوانسیون ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ وجود یک ارتباط واقعی بین کشتی و دولت ثبت به گونه‌ای که اعمال قوانین و کنترل موثر دولت پرچم را برروی کارکرد کشتی در زمینه‌های قضایی و اداری میسر نماید، ضروری و الزامی است. از آنجایی که در این دو کنوانسیون هیچ پیش شرطی جهت عدم ادامه مطلب…