پایان نامه با واژه های کلیدی آداب و رسوم، روشنفکران

خصوص کم کنیم تا بتوانیم، حافظ تمام هنرها، برای تمام مردم باشیم. مجسمه عمومی، با تسخیر جدیدی برای مجسمه، زمینه گسترده ای برای تجربیات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی آن فراهم آورده است. و ما می توانیم در آغاز یک تاریخ فرهنگی، یگانگی بنیانی میان هرکار هنری و زمینه ی ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی توزیع فراوانی، آموزش کارکنان، اتوماسیون اداری، درصد تجمعی

زیر نمایش داده شده است.جدول(۴-۲۶) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع درابلاغ طرحها ،دستورالعمل ها و… فراوانیدرصد فراوانیدرصد اعتباردرصد تجمعیخیلی کم۱۱٫۴۱٫۴۱٫۴کم۲۲٫۹۲٫۹۴٫۳متوسط۱۵۲۱٫۴۲۱٫۴۲۵٫۷زیاد۲۶۳۷٫۱۳۷٫۱۶۲٫۹خیلی زیاد۲۶۳۷٫۱۳۷٫۱۱۰۰٫۰ نمودار(۴-۲۶) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع درابلاغ طرحها ،دستورالعمل ها و…با ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، خلیج فارس، تولیدات صنعتی، فرآورده های نفتی

فجیره، کشورهای قطر، بحرین وکویت توسط شناورهای(تجاری، صیادی و…) به سواحل استان های ساحلی هرمزگان، بوشهر، خوزستان وشهرستان چابهار انتقال و به صورت غیر قانونی (قاچاق) از مبادی رسمی وغیر رسمی وارد کشور می گردد. بخش دیگری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می گردد ساخت کشورهای اروپایی ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، مناطق آزاد تجاری، صادرات صنعتی، فرصتهای شغلی

اسلامی ایران در آن حضور دارد و در مورد ورود و خروج کالا اعمال مقررات می نماید. (محمودی،۱۳۸۸،ص۷۵).۲-۳-۷-۱-۱-۱- مبادی رسمی ویژه: به مبادی اطلاق می شود که طبق قوانین و مقررات در اختیار سازمان های خاص اند، مانند: اسکله های ویژه نفتی ، محورهای رسمی تردد زمینی، فرودگاه های اختصاصی ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، تجارت خارجی، اقتصاد ایران، بخش غیر رسمی

ناگهانی سرمایه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. درسال ۱۳۷۰و۱۳۷۲ پدیده گران نمایی واردات کاملاً مشهود است. در سالهای ۱۳۵۹-۱۳۷۶ نیز قاچاق کالا چشم گیر بوده است. (یاوری،۱۳۷۸،صص۹-۲۴)۲- «بررسی پدیده قاچاق کالا و آثار اقتصادی آن در کشور» به نگارش شهباز شمس الدینی که در پایان مقاله خویش چنین نتیجه ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان واگذاری شرکت ها، شرکت های سهامی، خصوصی سازی

نشود و یا ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه دیگر انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری به انحلال شرکت رای دهد! بند دوم: شیوه های واگذاری شرکت های دولتی در جریان خصوصی سازی بعد از آماده سازی شرکت ها و بنگاه ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان خصوصی سازی، قانون اساسی، حقوق عمومی، ساختار سازمانی

خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و بنگاه ها و فعالیت های تجاری دولتی به افراد خارج از دولت قرار گرفته است. بنابراین با توجه به نقش و جایگاه این قبیل شرکت ها در عرصه اقتصادی کشور، پس از بررسی قوانین مرتبط با آنها به مکانیزم انتخاب مدیران در این ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان هیات مدیره، مجمع عمومی، هیئت مدیره، شرکت سهامی

به حضور در مجمع عمومی باشد، قبل از تشکیل مجمع عمومی باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم خود یا موکل و یا مولی علیه خود به شرکت، ورقه ورود به جلسه مجمع را دریافت کند چرا که طبق قسمت اول ماده ۹۹ ل.ق.ت.۱۳۴۷ فقط سهامدارانی حق ورود ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درمورد مجازات اعدام، حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق زنان

در ادامه به برخی از مهمترین کمپینهایی که عفو ایجاد نموده است خواهیم پرداخت:پ الف) کمپین مبارزه با ترور این کمپین که «ضد ترور» نیز نامیده میشود از مهمترین کمپینهای عفو بیناللملل است که در سال ٢۰۰۵ ایجاد گردید. هدف این کمپین برخورد با دولتهایی است که از روش های ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، افکار عمومی، حقوق بشری، جامعه مدنی

هیچکس معتقد نیست که افکارعمومی الزاماً در سیاستگذاری عمومی دولتها نقش تعیینکنندهای ایفا میکند. با این حال عدهای معتقدند افکار عمومی مطلقاً تأثیری در نظارت و کنترل اعمال دولتها ندارد؛ چراکه حتی دولتهای دموکراتیک نیز در مواردی این افکار عمومی را نادیده میگیرند. از سوی دیگر اکثر دانشمندان علوم اجتماعی ادامه مطلب…