پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی آداب و رسوم، روشنفکران

خصوص کم کنیم تا بتوانیم، حافظ تمام هنرها، برای تمام مردم باشیم. مجسمه عمومی، با تسخیر جدیدی برای مجسمه، زمینه گسترده ای برای تجربیات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی آن فراهم آورده است. و ما می توانیم در آغاز یک تاریخ فرهنگی، یگانگی بنیانی میان هرکار هنری و زمینه ی اجتماعی آن را، طلب نماییم.هنر […]

پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی توزیع فراوانی، آموزش کارکنان، اتوماسیون اداری، درصد تجمعی

زیر نمایش داده شده است.جدول(4-26) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع درابلاغ طرحها ،دستورالعمل ها و… فراوانیدرصد فراوانیدرصد اعتباردرصد تجمعیخیلی کم11.41.41.4کم22.92.94.3متوسط1521.421.425.7زیاد2637.137.162.9خیلی زیاد2637.137.1100.0 نمودار(4-26) توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع درابلاغ طرحها ،دستورالعمل ها و…با توجه به جدول و نمودار […]

پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، خلیج فارس، تولیدات صنعتی، فرآورده های نفتی

فجیره، کشورهای قطر، بحرین وکویت توسط شناورهای(تجاری، صیادی و…) به سواحل استان های ساحلی هرمزگان، بوشهر، خوزستان وشهرستان چابهار انتقال و به صورت غیر قانونی (قاچاق) از مبادی رسمی وغیر رسمی وارد کشور می گردد. بخش دیگری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می گردد ساخت کشورهای اروپایی می باشد که این نوع […]

پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، مناطق آزاد تجاری، صادرات صنعتی، فرصتهای شغلی

اسلامی ایران در آن حضور دارد و در مورد ورود و خروج کالا اعمال مقررات می نماید. (محمودی،1388،ص75).2-3-7-1-1-1- مبادی رسمی ویژه: به مبادی اطلاق می شود که طبق قوانین و مقررات در اختیار سازمان های خاص اند، مانند: اسکله های ویژه نفتی ، محورهای رسمی تردد زمینی، فرودگاههای اختصاصی و نیز اسکله های تحت اختیار […]

پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، تجارت خارجی، اقتصاد ایران، بخش غیر رسمی

ناگهانی سرمایه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. درسال 1370و1372 پدیده گران نمایی واردات کاملاً مشهود است. در سالهای 1359-1376 نیز قاچاق کالا چشم گیر بوده است. (یاوری،1378،صص9-24)2- «بررسی پدیده قاچاق کالا و آثار اقتصادی آن در کشور» به نگارش شهباز شمس الدینی که در پایان مقاله خویش چنین نتیجه گرفته است که: برخی از […]

پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان واگذاری شرکت ها، شرکت های سهامی، خصوصی سازی

نشود و یا ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه دیگر انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری به انحلال شرکت رای دهد! بند دوم: شیوه های واگذاری شرکت های دولتی در جریان خصوصی سازی بعد از آماده سازی شرکت ها و بنگاه های دولتی مورد واگذاری و […]

پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان خصوصی سازی، قانون اساسی، حقوق عمومی، ساختار سازمانی

خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و بنگاه ها و فعالیت های تجاری دولتی به افراد خارج از دولت قرار گرفته است. بنابراین با توجه به نقش و جایگاه این قبیل شرکت ها در عرصه اقتصادی کشور، پس از بررسی قوانین مرتبط با آنها به مکانیزم انتخاب مدیران در این شرکت ها هم خواهیم پرداخت […]

پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان هیات مدیره، مجمع عمومی، هیئت مدیره، شرکت سهامی

به حضور در مجمع عمومی باشد، قبل از تشکیل مجمع عمومی باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم خود یا موکل و یا مولی علیه خود به شرکت، ورقه ورود به جلسه مجمع را دریافت کند چرا که طبق قسمت اول ماده 99 ل.ق.ت.1347 فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که […]

پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد مجازات اعدام، حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق زنان

در ادامه به برخی از مهمترین کمپینهایی که عفو ایجاد نموده است خواهیم پرداخت:پ الف) کمپین مبارزه با ترور این کمپین که «ضد ترور» نیز نامیده میشود از مهمترین کمپینهای عفو بیناللملل است که در سال ٢۰۰۵ ایجاد گردید. هدف این کمپین برخورد با دولتهایی است که از روشهای خشونت آمیز، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی […]