آسیب‌شناسی برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای

: امروزه ماهواره های ارتباطی و شبکه های تلویزیونی ماهواره ای یکی از گسترده ترین و با نفوذترین رسانه ها هستند و نادیده گرفتن کارکردهای سیاسی و فرهنگی ماهواره ها به عنوان یکی از ابزارهای «جهانی شدن» امکان ناپذیر است. ماهواره ها در زمینه تغییرات فرهنگی و هویتی، که از ادامه مطلب…

بررسی سیاست جنایی اسلام در فساد اداری و سیاست تقنینی ایران

1-4- سؤالات تحقیق     1-   فساد اداری و مقابله با آن چه جایگاهی در حقوق اسلامی دارد ؟     2-   سیاست تقنینی ایران چه رهکارهایی در مقابله با فساد اداری برداشته است ؟     1-5- فرضیه تحقیق     در حقوق اسلام ، تأکید بسیاری بر لزوم درست کاری ادامه مطلب…

بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

در تبیین علل و انگیزه سرقت نظرگاه های متفاوتی طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. باید دید که سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی که آنها نیز ممکن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ادامه مطلب…