مدیریت : اﺛﺮات رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟

‫   ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮی، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و درآﻣﺪ ‫و ﺳﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه رو ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺎراﺿﯽ در اﻧﺘﻘﺎل اﺣﺴﺎس ﺧﻮد  ‫ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻓﻌﺎل ﺗﺮ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ (خسروی ادامه مطلب…

مزایای رضامندی مشتری و کیفیت خدمات

     ۲-۹-۱٫ عوامل مؤثر بر انتظارات مشتری ‫ ‫   بررسی نظرات مشتریان شرکت کننده در مصاحبه ها، وجود‫ ‫تعدادی از عوامل کلیدی رو رو ساخت که در تشکیل‫ مشتریان و  ‫انتظارات مشتری مؤثره. این عوامل عبارتند از: ‫- ارتباطات کالمی که عبارت از چگونگی ایجاد تعامل با مشتری. ‫- نیازای ادامه مطلب…

مدیریت : عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری

* درآمد یا رشد درآمد: این ملاک نشون دهنده تمایل بیشتر به خرید جنسا یا خدمات شرکته. * حاشیه سود ناخالص: درآمد حاصل از فروش منهای هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تولید جنسا یا خدمات نامبرده، نشون دهنده تمایل مشتریان به پرداخت قیمتای مناسب به ازای ارزش اجناس و خدمات ادامه مطلب…

مروری بر سیستم کیفیت ISO 9001

الف- نیاز داره توانایی خود رو در جفت و جور آوردن همیشگی محصولی که خواسته های مشتری و هم اینکه مقررات و قوانین مقتضی رو برآورده می سازه، نشون بده. ب- می خواد اندازه رضایت مشتری رو از راه کاربری موثر سیستم، از جمله فرایندهایی که به بهتر شدن همیشگی ادامه مطلب…

با موضوع مروری بر تعاریف اساسی در استاندارد ۲۰۰۰: ISO ۹۰۰۱

نگاه فرایندی (  Process Approach) : در جمله “نگاه فرایندی” تعاریف زیر صادقه : نگاه: راه و روش و زاویه ای که آدمی از روزنه اون و یا از راه اون به تحلیل پدیده های دور و بر خود می پردازه و اونا رو تحلیل کرده و ارتباطات بین خود ادامه مطلب…

اهمیت رضایت مشتری

                    ۲-۲۲٫ دلایل مطالعه و امتحان رضایت مشتری ۱- فهمیدن به اینکه موقعیت شما نسبت به رقبا چیجوریه؟ ۲- تعیین سطح رضایتمندی مشتری و اصلاح روندها بوسیله تقسیم بازار، محصول، نیروی فروش یا عوامل دیگه. ۳- تصمیمات در مورد پشتیبانی از ادامه مطلب…

با موضوع زمان، مکان و فضای قصه گویی:

اجرای موفقیت آمیز یه برنامه قصه گویی نیاز به شرایط وقتی و مکانی مناسب داره. خیلی از قصه گوها فکر می کنند که زمان قصه گویی زمان خاصی واسه شادی، رها بودن از قیود و لذت بردن از یه تجربه استثنایی و خاص هستش و بهتر میشه اگه غیر رسمی ادامه مطلب…

روانشناسی در مورد ادراک دیداری کودک

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین تفاوت دیداری : تفاوت دیداری به توانایی تشخیص فرق یه وسیله با دیگری اشاره داره . در آزمون آمادگی پیش ادامه مطلب…

چگونه قصه بگوییم :

شنوندگان فکر کنن که اون قصه رو با به کار گیری تخیلات و خیالات و تجربیات خودش میگه، نه بر پایه اون چیزی که خونده یا شنیده. البته ایجاد اینجور تصوری تو ذهن شنوندگان، کار ساده ای نیس. بهتره خاطراتی رو که در دوران کودکی در شما احساس عمیقی به ادامه مطلب…

روانشناسی راه های کسب مهارت بیشتر در قصه گویی:

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین گویان ماهر مثل مکثها، حرکات و اشاره ها، جمله بندیها و چیزای دیگه ای به جز اینا توجه کنه. قصه ادامه مطلب…