دانشجویی

 اکوتوریسم

 اکوتوریسم اکوتوریسم، مفهوم نسبتا جدیدی است که هنوز هم اغلب درست درک نشده است و صحیح به کار نمی رود اکوتوریسم که ازEcological-Tourism  گرفته شده است در ادبیات فارسی حهانگردی،زیست محیطی طبیعت گردی نام گرفته است، بدان مفهوم که محیط یا طبیعتی که نه تنها یک جهانگرد بلکه سایر انسانها نیز در آن زندگی می […]

دانشجویی

جرایم مربوط به‌ ثبت‌ اسناد و پیشگیری از جرایم ثبتی

این جرم از جمله جرایم مربوط به‌ ثبت‌ اسناد بوده و به همانند دیگر‌ جرایم، دارای ارکـانی‌ اسـت‌ کـه‌ عبارتند از: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. رکن قانونی: مـاده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی، رکن‌ قانونی‌ جرم مورد بحث را تشکیل می‌دهد. رکن‌ مادی: این‌ رکن دارای اجزایی‌ است‌ کـه در ذیـل بـه […]

دانشجویی

سیستم مدیریت زیست محیطی تامین کنندگان

  شرکت های BMW بین سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ سیستم مدیریت زیست محیطی خود را بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و سیستم مدیریت زیست محیطی تمرکز کرده است. در شروع پروژه ۵۰ تامین کننده برتر (که دارای بیشترین حجم فروش قطعه به شرکت می باشند) به یک کارگاه عملی دعوت شده و سعی شده […]

دانشجویی

برنامه ریزی و کنترل پروژه:

مجموعه ای از اقدامات و فعالیتهایی که شروع و خاتمه معینی دارند و با انجام آنها، تمام یا بخشی از فرآیند تهیه اطلاعات ورودی یا پردازش اطلاعات سیستم خروجی برنامه ریزی و کنترل پروژه اجرا می شود. شرح خدمات نهادها برنامه ریزی و کنترل پروژه را تشکل می دهند. زیر پارامترهای موثر در این آیتم […]

دانشجویی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

تاریخچه مدلسازی اطلاعات ساختمان بطور خلاصه می­توان گفت که پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) دارای چهار بخش اصلی زیر است که در ادامه هریک از این بخشها توضیح داده شده است. طراحی اصلی روش دوبعدی CAD اولیه روشهای متداول طراحی مدلسازی اطلاعات ساختمان طراحی اصلی تا اواسط قرن نوزدهم […]

دانشجویی

جایگزین‌های حبس: خدمات عمومی، جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری

​ هر چند عامل اصلی گرایش به سیاست جایگزینی اجتناب از آثار سوء زندان بوده مع الوصف آنچه که در ایجاد نهادهایی به جای مجازات سالب آزادی واجد اهمیت بوده است منافع و آثار مثبت سازنده ای است که دارند نه اعمال ضمانت اجرای جایگزین که در نظام کیفری بر جای  می گذارد. اهدافی که […]

دانشجویی

سیاست جنایی اسلام نسبت به جرم جنسی جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع

یکی از متغیرهای تشکیل دهنده مدل سیاست جنایی، تعدیل پاسخ دولتی به وسیله پاسخ اجتماعی و نهادهای غیردولتی است. این بخش از سیاست جنایی باعث تخفیف وجه سرکوبگری واکنش دولتی به جرم گردیده و شرایط را برای دخالت تشکل ها و نهادهای مردمی فراهم می سازد. تخفیف وجه سرکوبگرانه هم به وسیله وضع قواعد و […]

دانشجویی

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

بعضی از فقها کوشیده اند آیه ۲۱ سوره نساء را با توجه به تفسیر روایی آن بر مورد بحث تطبیق دهند و از آن بی اعتباری نکاح معاطاتی را نتیجه بگیرند. ابتدا آیات مورد بررسی قرار میگیرد. ـ «وَ إنْ أرَدَتُمُ استِبدَالَ زَوجٍ مَکانَ زَوجٍ وَ آتَیتُم إحداهُنَ قِنطاراً فَلا تأخُذوا مِنه شَیئا أتأخُذونَه بُهتاناً […]