پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق با موضوع جرایم قابل گذشت

مرورزمان از این جهت است که در موارد تعلیق تا زمانی که تعلیق جریان دارد، هیچ مرور زمانی جریان نمی یابد در حالی که پس از انقطاع مرور زمان، مدت جدیدی آغاز می گردد. مبنای مشروعیت تعلیق مرور زمان آن است که احتساب مدتی که تعقیب جرم در آن مدت ممکن نیست، امری غیر منطقی […]

پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق با موضوع ضابطان دادگستری

باشد، قرار صادره به شاکی ابلاغ می شود و وی حق اعتراض به آن را در دادگاه عمومی و انقلاب ظرف ده روز دارد و در این مورد اگر متهم در بازداشت موقت باشد، طبق بند ل ماده 3 همین قانون، فوراً آزاد می شود و نیازی به خاتمه رسیدگی به شکایت شاکی نیست. این […]

پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق با موضوع قصاص

که پذیرش مرور زمان در جرایم و مجازاتهای حدود، قصاص و دیات امکان پذیر نمی باشد و عملاً مرور زمان به تنهایی نمی تواند موجب سقوط تعقیب و مجازات این جرایم شود. اما در سایر جرائم و مجازاتها مرور زمان میتواند موجب سقوط تعقیب و مجازات شود که این جرائم، جرائمی است که یا حکومت […]

پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق با موضوع امام خمینی (ره)

می گذرند در حالی که از آنها رویگردان هستند و توجه نمی کنند. ولی با توجه به معنای آیه این ادعا کاملاً بی اساس است. در عین حال ممکن است برخی از آیات قرآن را موئدی بر ادله مرور زمان تعزیری قرار داد؛ زیرا مرور زمان نوعی از رحمت و مغفرت و تخفیف است که […]

پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق با موضوع افساد فی الارض

مخالفان دارند (صفایی، 1333، 27-26) که بحث راجه به سند آنها در حیطه موضوع این پایان نامه نمی گنجد. در خصوص اعراض مشهور فقها از عمل به مفاد روایات مذکور که در واقع در مقابل شهرت عملی قرار دارد، باید گفت که این امر هنگامی موجب تضعیف روایت می گردد که اعراض به وسیله مشهور […]

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق حقوق رایگان با موضوع مسئولیت قراردادی

رغم وجود شرایط برای انعقاد عقد نهایی از آن سرباز زده شود.5.2.2.2 ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق […]

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق حقوق رایگان با موضوع تفسیر قرارداد

قرارداد زایل میکند، باید آن را به عنوان شیوه مستقل در تعیین مفاد قرارداد در نظر گرفت . از این رو گفته شده است «در جایی که دادگاه از عوامل خارجی همانند عرف و عادت یا قانون راه حل مناسب را اخذ کرده و قرارداد را از نقص میرهاند به تکمیل قرارداد روی آورده است […]

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق حقوق رایگان با موضوع اجارهای

برخی دیگر قراردادها را نسبت به مقداری که ارزش آن در هر واحد از وزن، پیمانه و… تعیین شده است صحیح دانسته و متمایل به صحت آن نسبت به همه مقدار موجود هستند.به نظر میرسد ارائه تحلیلی منسجم از این قرارداد درگرو فهم درستی از چرایی لزوم رفع ابهام از مقدار است. هرگاه رفع ابهام […]

پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق با موضوع قانون آیین دادرسی

…………………………………. 21گفتار اوّل- ادلّه عدم مشروعیت مرورزمان حقوقی در فقه امامیه ……………………………………….. 21گفتار دوّم- ادلّه مشروعیت مرورزمان حقوقی در فقه امامیه ………………………………………………. 22مبحث دوّم- مرورزمان کیفری در فقه اسلامی ………………………………………………………………… 23گفتار اوّل- مرورزمان جرم در کلام فقهای اسلامی ……………………………………………………………23 1- مرورزمان جرم در کلام فقهای امامیه ………………………………………………………………………… 242- مرورزمان جرم در کلام فقهای اهل سنّت […]