عمومی

پایان نامه رایگان درباره امام صادق، امام سجاد، طلاق

ی بود در کودکی در گذشتند.442 امام محمد باقر در زمان حیات پنجاه و هفت ساله خود همسران آزاد و کنیزهایی اختیار کردند و از آنان فرزندانی داشتند از همسران امام. 1ـ ام فروه دختر قاسم بن‌محمدبن ابیبکر بود و مادر ام فروه اسماء دختر عبدالرحمن بن‌ابی‌بکر و مادر قاسم بن‌محمدبن ابی‌بکر شهر بانویه443 ام […]

عمومی

پایان نامه رایگان درباره امام سجاد، امام صادق

دختر رسول‌الله دارد. فاطمه از حسن مثنی ابراهیم، حسن و عبدالله را آورد.350 از فاطمه بنت الحسین نقل شده است که: روز عاشورا غارتگران به خمیه ما یورش آوردند در حالی‌که من دختر کوچکی بودم و پاهایم خلخالی از طلا بود مردی خلخال از پایم بیرون کشید و گریه هم می‌کرد به او گفتم چرا […]

عمومی

پایان نامه رایگان درباره طلاق، ازدواج مجدد، سن ازدواج

جایز است و باطل نمی‌باشد. مرحوم خوانساری در جامع المدارک می‌نویسد: آیا می‌بینی که ازدواج سکینه دختر امام حسین(علیه السلام) با مصعب بن‌زبیر که حالش معلوم است باطل باشد.324 یعنی اشکال در صحت چنین ازدواج‌هایی نیست بنابراین اگر در زمانی از این موضوع نهی شده است و به نفی آن فتوا داده‌اند به جهت مسائل […]

عمومی

پایان نامه رایگان درباره امام سجاد، سن ازدواج

نسلشان به خلفا برسد به دست نیامد. همسران حسن مثلث 1ـ عایشه دختر طلحه بن‌عمربن عبیدالله بن‌معمر التیمی.260 2ـ ام عبدالله بنت عامربن بشیربن عامر.261 3ـ زینب دختر عبدالله بن‌حسن مثنی.262 همسر داوودبن حسن مثنی ام کلثوم دختر زین العابدین263 همسر ابراهیم بن‌حسن مثنی معروف به الغمر ذبیحه بنت محمدبن عبدالله بن‌عبدالله بن‌معاویه بن‌امیه بن‌المغیره […]

عمومی

پایان نامه رایگان درباره امام سجاد، امام صادق

ملک بن‌الحارث بن‌الحکم بن‌ابی‌العاص بن‌امیه حسن بن‌حسن پس از دختر عمویش خدیجه با اسماعیل ازدواج کرد. ملیکه جعفر بن‌المصعب بن‌الزبیر حسن بن‌حسن ام القاسم 1ـ مروان بن‌ابان بن‌عثمان بن‌عفان 2ـ علی بن‌الحسین حسن بن‌حسن فصل چهارم: روابط سببی امام حسین (علیه السلام) و فرزندانش با خاندان خلفا گفتار اول: همسران امام حسین(علیه السلام) درباره نام […]

عمومی

پایان نامه رایگان درباره طلاق، امام صادق

علی (علیه السلام) فصل سوم: روابط سببی امام حسن (علیه السلام) و فرزندانش با خاندان خلفا گفتار اول: مطلاق بودن امام حسن علیه السلام امام حسن(علیه السلام) دومین امام شیعیان و بزرگ‌ترین فرزند امام علی(علیه السلام) بود و در سال سوم هجری به دنیا آمدند.192 و در ماه صفرسال پنجاهم هجرت درسن چهل و هشت […]

عمومی

پایان نامه رایگان درباره طلاق، امام سجاد، امام صادق

یا ام الحق دختر طلحه بن‌عبیداله.219 نام او را عاتکه و مادرش را جرباء بنت قسامه از قبیله طی گفته‌اند پسری بنام طلحه داشت که بدون هیچ فرزندی از دنیا رفت.[ام اسحاق تا هنگام شهادت امام حسن(علیه السلام) همسر او بود] امام حسین بنابر سفارش امام حسن(علیه السلام) با ام اسحاق ازدواج کرد(بنا به نقل […]

عمومی

پایان نامه رایگان درباره امام سجاد

نخست و امویان با دو شاخه مروانی و سفیانی و آل‌زبیر با تلاشی که صورت گرفت بدست نیامد. فرزندان عمر الاطرف فرزند دیگر امام علی عمرالاطرف است که نسلش فقط از یک پسر به نام محمد ادامه یافت. همسر محمد خدیجه دختر امام سجاد بوده است که برایش دو پسر به نام‌های عبدا… و عبیدا… […]

عمومی

پایان نامه رایگان درباره طلاق

بنی‌کلاب از قبیله بزرگ هوازن بوده است.111 همسر حضرت عباس لبابه دختر عبیدا… بن‌عباس بن‌عبدالمطلب زنی بسیار زیبا و عاقل بود و برای حضرت عباس دو فرزند به نام عبیدا… و فضل را به دنیا آورد این زن بعد از شهادت حضرت عباس با زیدبن حسن بن‌علی بن‌ابی‌طالب ازدواج کرد و نفیسه و حسن را […]