دانشجویی

جایگزین‌های حبس: خدمات عمومی، جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری

​ هر چند عامل اصلی گرایش به سیاست جایگزینی اجتناب از آثار سوء زندان بوده مع الوصف آنچه که در ایجاد نهادهایی به جای مجازات سالب آزادی واجد اهمیت بوده است منافع و آثار مثبت سازنده ای است که دارند نه اعمال ضمانت اجرای جایگزین که در نظام کیفری بر جای  می گذارد. اهدافی که […]

دانشجویی

سیاست جنایی اسلام نسبت به جرم جنسی جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع

یکی از متغیرهای تشکیل دهنده مدل سیاست جنایی، تعدیل پاسخ دولتی به وسیله پاسخ اجتماعی و نهادهای غیردولتی است. این بخش از سیاست جنایی باعث تخفیف وجه سرکوبگری واکنش دولتی به جرم گردیده و شرایط را برای دخالت تشکل ها و نهادهای مردمی فراهم می سازد. تخفیف وجه سرکوبگرانه هم به وسیله وضع قواعد و […]

دانشجویی

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

بعضی از فقها کوشیده اند آیه ۲۱ سوره نساء را با توجه به تفسیر روایی آن بر مورد بحث تطبیق دهند و از آن بی اعتباری نکاح معاطاتی را نتیجه بگیرند. ابتدا آیات مورد بررسی قرار میگیرد. ـ «وَ إنْ أرَدَتُمُ استِبدَالَ زَوجٍ مَکانَ زَوجٍ وَ آتَیتُم إحداهُنَ قِنطاراً فَلا تأخُذوا مِنه شَیئا أتأخُذونَه بُهتاناً […]