پایان نامه رایگان درباره طلاق، حل اختلاف، امام صادق

می‌کند که نصب حالتی است که ظاهر و شناخته می‌شود و گاهی پنهان و ناشناخته باقی می‌ماند به عنوان مثال در صحیح عبدالله بن‌منان آمده است که: “سألت اباعبدالله عن الناصب الذی عرف نصبه وعداوته” از امام صادق درباره‌ی ناصبی‌ای که ناصبی بودن و دشمنی‌اش شناخته شده بود پرسیدم. و ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره امام صادق

نفاق، که عبارت از اظهار اسلام و عدم اعتقاد به آن است اما فقیه درباره اسلام ظاهری بحث می‌کند که ممکن است حقیقتا اسلام نباشد لذا با کفر قابل جمع است بنابراین هر کس اظهار اسلام کند از نظر فقه مسلمان و در غیر این‌صورت کافر است بنابراین بیش از ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره انتخاب همسر، مباشر، زوجه

روایات زیادی به‌طور مستقیم بر جواز دلالت دارند ثانیأ بسیاری از احکام ازدواج دائم در روایات به زوجه‌ی یهودی و نصرانی تعلق گرفته و محمل‌هایی که فقها برای این روایات ذکر کرده‌اند صحیح نیست رابعأ ادل‌های که بر منع ازدواج دلالت دارند در مقابل ادله جواز مقاومی نمی‌کنند و درست ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره قصاص، زنان مسلمان، نفقه

مسیحیان و بخش سوم شامل برخی مذاهب و عقایدی است که صاحب کتاب بودنشان، مشکوک بوده و نزد همه روشن نیست مانند زرتشتیان، براهمه، بیشتر فقهای عمامه، مجوس(زرتشت) را جزءاهل کتاب نمی‌دانند و به اتفاق مذاهب اربعه، نکاح با آنان را جایز نمی‌شمارند در حالی‌که بیشتر فقهای امامیه احکام اهل ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره طلاق، فقه و احکام، مفهوم و مصداق

تجویز آن در جامعه اسلامی بخودی خود برای برخی از عرف متعهدی که دارای منزلت اجتماعی‌اند به نوعی کسرشأن و کمبود به حساب می‌آید.۱۱ ب)کفویت از منظر شرع ۱ـ اسلام ۲ـ ایمان منظور از اسلام در این‌جا به معنای گفتن شهادتین است که بر آن احکام فقهی مسلمانی بار می‌شود ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره طلاق، عقد ازدواج، نکاح منقطع

تحقیق از سال ۱۱ هجری تا سال ۱۳۲هجری پایان سلسله مروانی در شرق اسلامی است. مشکلات و موانع تحقیق ۱ـ بیشتر کتاب‌هایی که تاریخ این دوره را نوشته‌اند عربی هستند و هم‌چنین مراجعه به کتاب‌های انساب که اصلی‌ترین بخش این تحقیق است عربی هستند و ترجمه‌ی این متون یکی از ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره امام سجاد، دانش پژوه

است که در جنگ بدر شرکت نداشته‌اند این بخش با شرح حال عباس آغاز می‌شود و چنین به نظر می‌رسد که مربوط به قدرت بنی‌عباس و حکومت آنان به هنگام تنظیم کتاب است. بخش دوم جلد چهارم در باره کسانی است که پیش از فتح مکه مسلمان شده‌اند. جلد پنجم ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره امام صادق، امام زمان

ـ إعلام الورى بأعلام الهدى: این اثر یک دوره تاریخ چهارده معصوم است که نوشته عالم بزرگ شیعه امامیه ابو علی، فضل بن‌طبرسی، معروف به امین الاسلام است وی متولد مشهد (۴۶۰ـ ۵۴۸ ه ق) بوده و در بیهق از دنیا رفت. بنا به آن‌چه در مقدمه کتاب آمده، مؤلف ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره فخر رازى، امام صادق

تعداد کمی از صفحات بخش سوم را به ازدواج علویان اختصاص داده در ثانی ازدواج علویان را با صحابه گزارش کرده است و از ازدواج‌هایی که با غیر صحابه انجام گرفته گزارشی نیاورده ثالثا به ازدواج‌هایی که از نظر شیعه مردود دانسته شده اشاره نکرده است در حالی‌که هدف از ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره امام سجاد، حل اختلاف، امام زمان

دانشکده شیعه‌ ب: نوادگان دختری ۹۵ ازدواج فرزندان امام علی(علیه السلام) ۱۰۱فصل سوم: ۱۰۵روابط سببی امام حسن (علیه السلام) ۱۰۵و فرزندانش با خاندان خلفا ۱۰۵ گفتار اول: مطلاق بودن امام حسن علیه السلام ۱۰۶ گفتار دوم: همسران امام حسن علیه السلام ۱۰۹ گفتار سوم: فرزندان امام حسن(علیه السلام) ۱۱۵ الف) ادامه مطلب…