پایان نامه رایگان درباره طلاق، ازدواج مجدد، سن ازدواج

جایز است و باطل نمی‌باشد. مرحوم خوانساری در جامع المدارک می‌نویسد: آیا می‌بینی که ازدواج سکینه دختر امام حسین(علیه السلام) با مصعب بن‌زبیر که حالش معلوم است باطل باشد.۳۲۴ یعنی اشکال در صحت چنین ازدواج‌هایی نیست بنابراین اگر در زمانی از این موضوع نهی شده است و به نفی آن ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره امام سجاد، امام صادق

ملک بن‌الحارث بن‌الحکم بن‌ابی‌العاص بن‌امیهحسن بن‌حسنپس از دختر عمویش خدیجه با اسماعیل ازدواج کرد.ملیکهجعفر بن‌المصعب بن‌الزبیرحسن بن‌حسنام القاسم۱ـ مروان بن‌ابان بن‌عثمان بن‌عفان۲ـ علی بن‌الحسینحسن بن‌حسنفصل چهارم:روابط سببی امام حسین (علیه السلام) و فرزندانش با خاندان خلفا گفتار اول: همسران امام حسین(علیه السلام) درباره نام همسران امام حسین در منابع اندک ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره امام سجاد، سن ازدواج

نسلشان به خلفا برسد به دست نیامد. همسران حسن مثلث ۱ـ عایشه دختر طلحه بن‌عمربن عبیدالله بن‌معمر التیمی.۲۶۰ ۲ـ ام عبدالله بنت عامربن بشیربن عامر.۲۶۱ ۳ـ زینب دختر عبدالله بن‌حسن مثنی.۲۶۲ همسر داوودبن حسن مثنی ام کلثوم دختر زین العابدین۲۶۳ همسر ابراهیم بن‌حسن مثنی معروف به الغمر ذبیحه بنت محمدبن ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره طلاق، امام سجاد، امام صادق

یا ام الحق دختر طلحه بن‌عبیداله.۲۱۹ نام او را عاتکه و مادرش را جرباء بنت قسامه از قبیله طی گفته‌اند پسری بنام طلحه داشت که بدون هیچ فرزندی از دنیا رفت.[ام اسحاق تا هنگام شهادت امام حسن(علیه السلام) همسر او بود] امام حسین بنابر سفارش امام حسن(علیه السلام) با ام ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره طلاق، امام صادق

علی (علیه السلام)فصل سوم:روابط سببی امام حسن (علیه السلام) و فرزندانش با خاندان خلفا گفتار اول: مطلاق بودن امام حسن علیه السلام امام حسن(علیه السلام) دومین امام شیعیان و بزرگ‌ترین فرزند امام علی(علیه السلام) بود و در سال سوم هجری به دنیا آمدند.۱۹۲ و در ماه صفرسال پنجاهم هجرت درسن ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره امام سجاد

نخست و امویان با دو شاخه مروانی و سفیانی و آل‌زبیر با تلاشی که صورت گرفت بدست نیامد. فرزندان عمر الاطرف فرزند دیگر امام علی عمرالاطرف است که نسلش فقط از یک پسر به نام محمد ادامه یافت. همسر محمد خدیجه دختر امام سجاد بوده است که برایش دو پسر ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره بلوغ دختران

است، که برخی از منابع تاریخی و نسب شناسی نوشته‌اند که زینب صغری (المجدی:کبری)بنت علی (علیه السلام)نخست همسر محمدبن عقیل بن‌ابیطالب شد و از او فرزندانی آوردو پس از شهادت محمد در واقعه کربلا، وی همسر کثیربن عباس بن‌عبدالمطلب شد و از او دختری بنام ام کلثوم آورد۱۵۰٫ و نیز ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره طلاق

بنی‌کلاب از قبیله بزرگ هوازن بوده است.۱۱۱ همسر حضرت عباس لبابه دختر عبیدا… بن‌عباس بن‌عبدالمطلب زنی بسیار زیبا و عاقل بود و برای حضرت عباس دو فرزند به نام عبیدا… و فضل را به دنیا آورد این زن بعد از شهادت حضرت عباس با زیدبن حسن بن‌علی بن‌ابی‌طالب ازدواج کرد ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره سن ازدواج، امام سجاد، کرامت انسان

بنت عروه بن‌مسعود ثقفی و محیاء بنت امرءالقیس ازدواج کردند۷۳(ترتیب این ازدواجها قطعی نیست) آن حضرت کنیزانی هم داشته که در مجموع از همسران آزاد و کنیزان خود صاحب فرزندانی شد. با توجه به اینکه در دین اسلام ازدواج دائم با بیش از چهار زن جایز نیست و هیچ مردی ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره امام صادق، طلاق، توسل به زور

در خانه‌ی عثمان بایستند و اجازه ندادند کسی به خلیفه دست یابند.۶۳ امام حسن در این راه مجروح و سر قنبر غلام امام علی شکست. وساطت و میانجیگری امام علی(علیه السلام) در محاصره‌ی خانه‌ی عثمان بدان معنا نبود که اعمال خلیفه مورد و قابل دفاع برابرحضرت باشد علی(علیه السلام) می‌کوشید ادامه مطلب…