Category:

راهبردهای مقابله با هیجان­ها

7 راهبردهای مقابله با هیجان­ها : 1-راهبردهای شناختی: منظور از راهبردهای شناختی، راهبردهایی است که بر مبنای نظریه­های شناختی استوار شده­اند. دراین نظریه­ها عوامل اصلی نگهدارنده­ی رفتار، فرآیندهای شناختی فرض ادامه مطلب:

Posted On :
Category:

رویکرد های توانمندسازی از نظر روانشناختی

رویکرد های توانمندسازی کوین و اسپریتزر (1997) با مطالعه میدانی در سطح مدیران میانی شرکت های پیشتاز، دو رویکرد متفاوت برای توانمندسازی تشخیص داده اند: رویکرد مکانیکی[1] و رویکرد ارگانیکی[2] ادامه مطلب:

Posted On :