بنی‌کلاب از قبیله بزرگ هوازن بوده است.111 همسر حضرت عباس لبابه دختر عبیدا… بن‌عباس بن‌عبدالمطلب زنی بسیار زیبا و عاقل بود و برای حضرت عباس دو فرزند به نام عبیدا… و فضل را به دنیا آورد این زن بعد از شهادت حضرت عباس با زیدبن حسن بن‌علی بن‌ابی‌طالب ازدواج کرد و نفیسه و حسن را برای زید آورد و پس از آن با ولیدبن عبدالملک و به نقلی از المجدی با ولیدبن عقبه بن‌ابی‌سفیان ازدواج کرد.112
از ازدواج حضرت عباس با دختران خلفا گزارشی به دست نیامد.
4ـ پسران دیگر امام علی عبدا…اکبر – جعفر – عثمان مادرشان ام البنین و عبیدا… که مادرش لیلی دختر مسعود دارمیه113 بود، در کربلا شهید شدند و از ازدواج آنان گزارشی بدست نیامده است.
5ـ یحیی مادرش اسماء دختر عمیس خثعمی114 و محمد بن‌اصغر ملقب به ابوبکر مادرش لیلی بنت مسعود دارمیه، در کودکی در گذشته‌اند.115 نسل حضرت علی فقط از این 5 فرزند امام حسن و امام حسین و محمدبن حنفیه و عمرالاطرف و حضرت عباس ادامه پیدا کرد.
ب) ازدواج پسران امام علی با خاندان خلفا
در میان پسران امام علی، ازدواج امام حسن و امام حسین در بحث مستقلی بررسی خواهد شد.
واز ازدواج محمد بن‌حنیفه ـ عمرالطرف وحضرت عباس گزارشی که مبنی بر ازدواج با دختران خلیفه نخست و بنی‌امیه با دو شاخه مروانی و سفیانی باشد به دست نیامد دیگر پسران امام علی یا در کودکی در گذشتند و یا قبل از ازدواج در کربلا شهید شدند و نسلی از آنان باقی نماند.
دختران امام علی
در میان دختران امام علی چهار ازدواج، ازدواج ام الکلثوم با عمر – ازدواج ام الحسن با عبدا… بن‌زبیر(شوهر سوم) ازدواج فاطمه با منذربن عبیده بن‌زبیر (شوهر سوم) ازدواج رمله کبری با معاویه بن‌مروان بن‌حکم بن‌ابی‌العاص(شوهر دوم) محل تردید و بحث است و بیش‌ترین ازدواج‌ها با پسران عقیل و درون خاندانی بوده است.
الف) ازدواج درون خاندانی دختران امام علی(علیه السلام)
1ـ زینب صغری مادرش ام سعید بنت عروه و همسرش محمدبن عقیل بود.116
2ـ زینب کبری دختر فاطمه الزهرا(سلام الله علیها) همسر عبدالله بن‌جعفر بن‌ابیطالب بن‌عبدالمطلب شد.117
3ـ رقیه کبری مادرش ام حبیب دختر ربیعه و همسر مسلم بن‌عقیل بود118 گزارش دیگری همسر مسلم را رقیه صغری دختر ام سعید دانسته است.119
4ـ رمله کبری دختر امام علی مادرش ام سعید بنت عروه بن‌مسعود ثقفی ابتدا با ابوالهیاج عبدالله بن‌ابی‌سفیان بن‌حارث بن‌عبدالمطلب ازدواج کرده و پس از مرگ ابوالهیاج به عقد معاویه بن‌مروان بن‌حکم بن‌ابی‌العاص(پسر مروان بن‌حکم خلیفه اموی از شاخه مروانی) در آمد.120
5ـ ام کلثوم صغری که بعضی‌ها اورا همان نفیسه دانسته‌اند به عقد عبدالله بن‌عقیل در آمده است.121
6ـ ام الحسین همسر جعد بن‌هبیره بن‌ابی‌وهب مخزومی خواهر زاده‌ی امام علی بوده و پس از مرگ جعده وی همسر جعفربن عقیل شده.122 و پس از کشته شدن جعفر با عبدا… زبیر ازدواج کرده است.123
7ـ ام هانی همسر عبدالرحمان بن‌عقیل124 به نقل از ابن‌ابی‌دینا همسر عبدا… بن‌اکبر بن‌عقیل بوده است.125
8ـ امامه همسر صله بن‌عبدا… بن‌نوفل بن‌حارث بن‌عبدالمطلب.126
9ـ ام الکرام همسر تمام بن‌عباس بن‌عبدالمطلب.127
10ـ میمونه همسر عبدالله بن‌عقیل و برای او پسری به نام عقیل آورده است.128
11ـ خدیجه نخست همسر عبدالرحمان بن‌عقیل بوده و پس از او همسر ابوالسنابل عبدالرحمان بن‌عبدا… بن‌عامر اموی شده است.129
12ـ فاطمه دختر حضرت علی همسر ابوسعید پسر عقیل بوده و سپس همسر سعید بن‌اسود بن‌ابوالختری شده و بعد از آن همسر منذربن ابی‌زیبر عوام شده است.130
جدول ازدواج پسران عقیل با دختران امام علی(علیه السلام)
پسران عقیل
دختران علی(علیه السلام)
محمد
زینب صغری
مسلم
رقیه کبری و به نقلی رقیه صغری
عبدا…
ام الکلثوم – میمونه
جعفر
ام الحسین
عبدالرحمن
ام هانی و خدیجه
ابوسعید
فاطمه
از فرزندان عقیل عبدا…، عبدالرحمن، که با امام حسین کشته شدند و مسلم که در کوفه به شهادت رسید حمزه – علی – جعفر و سعید و ابوسعید و یحیی و عثمان و یزید و محمد نام برده شده131 که همانطور که ملاحظه می‌شود بیش‌تر آنان با دختران حضرت علی ازدواج کرده‌اند
ب) ازدواج دختران امام علی با خاندان خلفا
1ـ ازدواج ام کلثوم با عمر بن‌خطاب خلیفه دوم محل بحث و تردید شیعیان قرار گرفته است لذا ما درباره این ازدواج به طور مفصل بحث خواهیم کرد.
2ـ ام الحسین دختر دیگر امام علی(علیه السلام) 3 بار ازدواج می‌کند ظاهرا اولین بار به جعد بن‌هبیره بن‌ابی‌وهب بن‌عمر بن‌عائزه بن‌عمران مخرومی ازدواج کرده است 3 پسر به نام‌های حسن، علی، حبیب آورد بعد از جعده با جعفربن عقیل بن‌ابی‌طالب ازدواج کرد ولی صاحب فرزند نشد.132 بلاذری نقل کرده است که ام‌الحسین بعد از جعفربن عقیل با عبدا… بن‌زبیر ازدواج کرد.133 بنابراین از 3 ازدواج گزارش شده دو ازدواج با خارج از خاندان خلفا بوده و یک ازدواج با آل‌زبیر انجام گرفته است.
3ـ فاطمه دختر دیگر علی(علیه السلام) همسر ابو سعید پسر عقیل بوده و برای او دختری به نام حمیده آورده است بعد از آن همسر سعیدبن اسود بن‌ابوالبختری شده و برای او دو دختر به نام‌های بره و خالده آورد پس از آن همسر منذربن عبیده بن‌زبیر عوام شده است و برای او دختری به نام عثمان و کثیره آورد که هر دو در کودکی درگذشته.134
4ـ رمله کبری دختر امام علی و مادرش ام سعید بنت عروه بن‌مسعود ثقفی ابتدا با ابوالهیاج عبدا… ابوسفیان بن‌حارث بن‌عبدالمطلب(کسی که خلافت را حق علی می‌دانست) ازدواج کرده است پسری به نام عبدالکریم و برادر دیگری برای او آورده است که هر دو درگذشته‌اند دختر هم داشته که همسر عاصم بن‌عمر بن‌خطاب بوده است.نسل ابوسفیان بن‌حارث منقرض شده و پس از مرگ ابوالهیاج، معاویه بن‌مروان بن‌حکم بن‌ابی‌العاص رمله را به همسری گرفت.135
ابن ابی‌دنیا نام دختر رمله را ذکر نکرده است ظاهرا این دختر عروس عمر بن‌خطاب می‌شود ولی با تلاشی که صورت گرفت رد پایی از این ازدواج در گزارشات تاریخی به دست نیامد.
با شرط صحت این گزارشات مبنی بر ازدواج دختران امام علی با خلیفه دوم – عبدا… بن‌زبیر منذره بن‌زبیر بن‌عوام و معاویه بن‌مروان بن‌حکم بن‌عاص تنها 4 ازدواج از مجموع 18 ازدواج دختران امام علی با خاندان خلفا صورت گرفته است.
با توجه به فاصله زمانی بیست و چهار ساله از شهادت امام علی تا به قدرت رسیدن آل‌زبیر به نظر می‌رسد که دو ازدواج دختران امام علی(علیه السلام) با عبدا… بن‌زبیر و منذره بن‌زبیر قبل از به قدرت رسیدن آل‌زیبر انجام گرفته باشد.(سال‌های 61ـ 64هجری قمری)
ازدواج عمر با ام کلثوم
در این قسمت ما به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا ام کلثوم دختر حضرت علی با عمر خلیفه دوم ازدواج کرده است یا خیر؟ جوابهای متفاوتی به این سوال داده شده است عده‌ای از علمای شیعه اصل ازدواج را انکار کرده‌اند، عده‌ای اصل ازدواج را پذیرفتهاند اما بنا به دلایلی به توجیه روی آورده‌اند برخی این ام کلثوم را دختر امام علی ندانسته‌اند و یک تشابه اسمی قلمداد کردهاند عده کمی هم اصل وجود ام کلثوم را منکر شده‌اند.
آرای علمای شیعه در خصوص این ازدواج و رد و پذیرش آن متفاوت است از دیر باز این ازدواج محل بحث و استدلال فریقین بوده است و حتی از امام جعفر در این باره سوال شده است. درقرن چهارم و پنجم شیخ مفید و سید مرتضی درباره آن مطلب نوشته‌اند. اهل سنت آن را دلیل الفت و مهربانی و عدم نزاع بین دو خاندان و صحت اسلام و خلافت عمر دانستهاند و با این استدلال شیعه را به چالش جدی کشیده‌اند و علمای شیعه در صدد پاسخگویی به آنها بر آمدند. عده‌ای اصل ازدواج را انکار کردند تا مجبور نشوند تبعات آن را پاسخ دهنده این دسته در طول تاریخ کتابهایی در، رد این ازدواج نوشته‌اند، که برخی از آنها چاپ شدهاند البته بیشتر آنها ازعلمای شیعه درشبه قاره هند هستند. آثاری که در رد این ازدواج نوشته شده بسیار است برخی از علمای شیعه اثر مستقلی در این باره نوشته‌اند و بعضی در ضمن آثار خود به رد آن پرداخته‌اند.
منابع حدیثی، تاریخی، وتراجم از ازدواج ام کلثوم بنت فاطمه با عمر بن‌خطاب،
خلیفه دوم، خبر داده‌اند. مانند: کافی136، تهذیب الاحکام137، استبصار،138 سنن بیهقی139، طبقات ابن‌سعد140، انساب الاشراف141، جمهره نسب قریش و اخبارها142، اسدالغابه، 143تاریخ یعقوبی144. بسیاری از منابع دیگر، بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از این ازدواج سخن گفته‌اند.
آیت الله میلانی در کتاب ازدواج عمر با ام کلثوم در بخش یکم، روایات، وراویان آنان را آورده است.روایات دولابی در کتاب الذریهالطاهره، روایات حاکم نیشابوری در المستدرک، ابن‌اثیر در اسد الغابه، ابن‌حجر در الاصابه145. اگرچه ابن‌بزرگوار در بخش دوم کتاب راویان ابن‌روایت را ضعیف دانسته اما بخاطر وجود روایات امامیه اصل وقوع این ازدواج را پذیرفته است146.
قبل از شروع بحث لازم است به چند سوال جواب داده شود:
1-آیا ام کلثوم دختر حضرت علی (علیه السلام) و حضرت فاطمه(علیها السلام) بوده است؟ولادت او در چه زمانی بوده است؟
2 – آیا در میان دختران حضرت علی(علیه السلام)ام کلثوم دیگری هم بوده است؟آیا زینب و ام کلثوم دو نفرند یا یک نفر؟
3-آیا ام کلثوم دختر حضرت علی(علیه السلام)و فاطمه زهرا با عمر خلیفه دوم ازدواج کرد؟اگر ازدواج کرده علت این ازدواج چه بوده است؟واز او فرزند داشته است؟
3-آیا ام کلثوم هسر دیگری غیر از عمر بن‌خطاب داشته است یا نه؟اگرداشته، آیا فرزندانی از این همسر یا همسران داشته است یا نه؟
4-آیا او در کربلا حضور داشته و در کوفه و شام سخن گفته است؟
علی الظاهر نسب شناسان، مورخان ومحدثان وتمام دانشمندان شیعه و سنی که قصد ذکر نام فرزندان حضرت علی (علیه السلام)ویا حضرت زهرا(علیها السلام) را داشته‌اند، نام زینب و ام کلثوم را آورده اند147.
واژه هاو الفاظ به کار رفته در زبان عربی برای اشخاص، به ترتیب، نام، لقب، کنیه اند؛ مانندحسن، مجتبی و ابو محمد که بترتیب، نام، لقب وکنیه امام حسن(علیه السلام)است.از آنجا که نام ام کلثوم در ابن‌زبان کنیه است، آرای مورخان و نسب شناسان درباره نام اومتفاوت است اغلب نام او را ام کلثوم و برخی رقیه148 و برخی زینب صغری دانسته‌اند.به نظر برخی رقیه نام دختر سوم آن بزرگواران است.کسانی که نام اورا زینب با رقیه دانسته‌اند، ام کلثوم را کنیه او شمرده اند149. منابع تاریخی و نسب شناسی در تعداد دختران امام علی اختلاف دارند واین تفاوتها بخاطر آن است که برخی از دختران آن حضرت در حیات او و پیش از بلوغ از دنیا رفته‌اند و برخی از مؤلفان( آنهایی که نام پانزده تن را آورده اند)فقط نام آنهایی را آورده‌اند که پس از رحلت آن حضرت زندگی کرده و دارای شوهر و فرزندان بوده‌اند در میان دختران از دو تا چهار ام کلثوم نام برده شده است.
سخنى درباره زینب و ام کلثوم‏
مورخان به جز شیخ مفید، گفته‌اند که زینب و ام کلثوم چهار تن بوده‏اند. دو تن صغرا و دو تن کبرا، شیخ مفید، از فرزندى به نام ام کلثوم صغرا یاد نکرده است. و زینب کبرا و زینب صغرا مکنّى به ام کلثوم را از اولاد فاطمه برشمرده و زینب صغرا را زاده مادرى غیر از فاطمه زهرا مى‏داند و بر او کنیه ام کلثوم اطلاق نکرده است. مسعودى به این نکته صریحا اشاره کرده و ام کلثوم کبرا و زینب کبرا را در شمار فرزندان آن حضرت (علیه السلام) از فاطمه دانسته و ام کلثوم صغرا را از مادر دیگرى ذکر کرده است.
تردید در باره ام کلثوم‌ها از آنجا پدید آمده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *